Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


ايجاد يك جامعه يادگيرنده

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[01 Feb 2015]   [ پروفسور جوزف استيگليتز]

شهروندان کشورهاي ثروتمند جهان، اقتصادهاي خود را به عنوان ساختارهايي مبتني بر نوآوري مي دانند. ولي نوآوري براي مدتي بالغ بر دو قرن، بخشي از اقتصاد کشورهاي توسعه يافته بوده است. در حقيقت، براي هزاران سال؛ تا پيش از انقلاب صنعتي، سطح درآمد در جهان تقريبا راکد و بي حرکت بود.
پس از اين دوره، «درآمد سرانه» افزايش چشمگيري پيدا کرد، سال به سال بيشتر شد و فقط تحت تاثير اتفاقات موردي مثل نوسان هاي چرخه اي، مسير رشد آن مختل شد.
رابرت سولو، برنده نوبل، 60 سال پيش گفت که افزايش درآمدها نبايد به انباشت سرمايه نسبت داده شود، بلکه پيشرفت تکنولوژيک –يعني يادگيري اينکه چطور کارها بهتر انجام داده شود- عامل رشد درآمد بوده است. با وجود اينکه بخشي از رشد بهره وري در اثر يافته هاي چشمگير علمي بوده است، عمده اين رشد ناشي از تغييرات کوچک و جلوبرنده بوده است. با اين فرض که چنين است، منطقي است که توجه ها روي اين موضوع متمرکز شود که چگونه اجتماع ها ياد مي گيرند و چه کاري براي بهبود يادگيري –شامل ياد گرفتن چگونگي يادگيري- مي توان انجام داد.
يک قرن پيش، جوزف شومپيتر، اقتصاددان و متخصص علوم سياسي، اين موضوع را مطرح کرد که جوهر اصلي اقتصاد بازار، ظرفيت آن براي نوآوري کردن بوده است. او با تمرکز سنتي اقتصاددانان روي بازارهاي رقابتي مخالفت کرد و گفت اين تمرکز در جاي اشتباهي گذاشته شده است؛ چيزي که اهميت داشت رقابت «براي» بازار بود، نه رقابت «درون» بازار. رقابت براي بازار نوآوري را به پيش مي برد. در اين ديدگاه، يک تداوم و توالي در انحصارها در بلندمدت به بالارفتن استانداردهاي زندگي منجر مي شود.
نتيجه گيري هاي شومپيتر بدون پاسخ نماند و به چالش کشيده شد. بنگاه هاي انحصارگر و مسلط، نظير مايکروسافت، مي توانند به صورت واقعي نوآوري را تحت فشار قرار دهند. تا زماني که توسط نهادهاي ضدانحصار به موضوع ورود نشود، اين بنگاه ها مي توانند مشغول رفتارهاي ضدرقابتي شوند که قدرت انحصارگري آنها را مستحکم مي کند.
علاوه بر اين، بازارها ممکن است در نتيجه مقدار يا جهت گيري سرمايه گذاري هاي انجام شده در تحقيق و يادگيري، کارآ نشوند. انگيزه هاي شخصي با پيامدهاي اجتماعي به خوبي هماهنگ نيست: بنگاه ها مي توانند از نوآوري در اين راستا بهره ببرند که قدرت بازاري خود را افزايش دهند که آنها را قادر مي کند مقررات را کنترل کنند يا رانت هايي را به کار بگيرند که در غير اين صورت، به ديگران مي رسد.
ولي يکي از بينش هاي بنيادي شومپيتر همچنان به خوبي پابرجا است: سياست هاي متعارف متمرکز بر کارآيي کوتاه مدت ممکن است مطلوب نباشند، وقتي موضوع چشم انداز بلندمدت نوآوري/يادگيري نيز مطرح است. اين گزاره، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور صحيح است.
سياست هاي صنعتي که در آن دولت ها در امر تخصيص منابع بين بخش ها مداخله مي کنند يا اينکه بعضي از تکنولوژي ها را نسبت به برخي ديگر بيشتر تحت حمايت قرار مي دهند، مي تواند به بعضي «اقتصادهاي نوزاد» کمک کند که ياد بگيرند. يادگيري ممکن است در برخي بخش ‍ ها (مثل توليد صنعتي) مشهودتر از ديگران باشد و مزاياي اين يادگيري، شامل توسعه نهادي لازم براي موفقيت، ممکن است به ديگر فعاليت هاي اقتصادي نيز تسري کند.
چنين سياست هايي، زماني که به اجرا گذاشته مي شود، هدف نقدهاي متناوبي قرار گرفته است. اغلب گفته شده است که دولت نبايد در انتخاب برنده ها نقش داشته باشد. بازار در انجام دادن چنين قضاوتي، بسيار بهتر عمل مي کند.
ولي شواهد درخصوص اين موضوع به آن اندازه که حاميان بازار آزاد مي گويند اقناع کننده نيست. بخش خصوصي آمريکا چنان که امروز اکثرا پذيرفته اند، در تخصيص سرمايه و مديريت ريسک در سال هاي قبل از بحران مالي جهاني بد عمل کرد، با وجود اين تحقيقات نشان مي دهد متوسط بازدهي که از پروژه هاي تحقيقاتي دولتي به اقتصاد مي رسد، واقعا از بازدهي که از پروژه هاي بخش خصوصي حاصل مي شود بيشتر بوده است – به خصوص به دليل اينکه دولت بيشتر روي پژوهش هاي بنيادي مهم سرمايه گذاري مي کند. براي فهم اين موضوع، فقط کافي است به منافع اجتماعي پژوهش هايي نگاه شود که به توسعه اينترنت يا کشف DNA منجر شد. ولي گذشته از چنين موفقيت هايي، نکته سياست صنعتي فقط انتخاب برنده ها نيست. بلکه، سياست هاي صنعتي موفق ريشه هاي اثرات جانبي مثبت را تشخيص مي دهند –يعني بخش هايي که يادگيري در آنها به ايجاد منافعي براي همه ديگر بخش هاي اقتصاد منجر مي شود. نگاه کردن به اقتصاد از زاويه يادگيري، چشم‎انداز متفاوتي پيش روي خيلي از موضوعات مي گشايد. اقتصاددان بزرگ، کنث ارو، روي اهميت يادگيري از طريق انجام دادن تمرکز کرد. به عنوان مثال تنها راه يادگيري آنچه براي رشد صنعتي ضروري است، داشتن صنعت است و اين موضوع احتمالامستلزم اين است که اطمينان حاصل شود نرخ ارز رقابتي است يا اينکه صنايع مشخص از مزيت دسترسي به اعتبارات برخوردار هستند. چنان که شماري از اقتصادهاي شرق آسيا به عنوان بخشي از استراتژي هاي توسعه بسيار موفق خود چنين کردند.
چنين مباحثي درخصوص پشتيباني صنعتي از اقتصادهاي نوزاد مطرح است. علاوه بر اين، آزادسازي بازار مالي ممکن است توانايي کشورها براي يادگيري مجموعه ديگري از مهارت ها را که براي توسعه مورد نياز است، تخريب کند: اينکه چطور منابع تخصيص داده شود و ريسک مديريت شود.
به طور مشابه، دارايي فکري، اگر به درستي طراحي نشود، مي تواند از نظر يادگيري به مثابه يک شمشير دولبه عمل کند. با وجود اينکه اين مفهوم، ممکن است انگيزه ها براي سرمايه گذاري در پژوهش را افزايش دهد، همزمان مي تواند انگيزه ها را براي کميابي هم محدود کند –با محدود کردن جريان دانش که براي يادگيري ضروري است و تشويق بنگاه ها براي بيشينه کردن آنچه از زمين بازي مشترک دانش انباشته به دست مي آورند و کمينه کردن آنچه آنها به اشتراک مي گذارند. در اين سناريو، سرعت نوآوري واقعا کم مي شود.
در حقيقت، هر يک از سياست هاي دولت، عامدانه يا غيرعامدانه، براي رسيدن به مرحله اي بهتر يا بدتر، اثرات مستقيم و غيرمستقيمي روي يادگيري دارد. کشورهاي در حال توسعه که در آنها سياست گذاران از اين اثرات باخبر هستند، شانس بيشتري براي مسدود کردن شکاف ايجاد شده در دانش را دارند که آنها را از کشورهاي توسعه يافته تر جدا مي کند. کشورهاي توسعه يافته، در اين بين، فرصتي براي باريک کردن شکاف بين فعاليت هاي متوسط و بهينه و همچنين براي اجتناب از خطر رکود مزمن (Secular Stagnation) دارند.
* برنده نوبل اقتصاد

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانسه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰ مارس ۲۰۱۸

اقتصاد فراصنعتی

+ خلاصه کتاب چالشهای مدیریت در قرن ۲۱،پیتر دراکر سید محمد افقهی

+ چرا زنان مدیران بهتری هستند داریوش نوروزی

+ اقتصاد خرد جوزف استیگلیتز

+ پروفسور مارگلین کسی است که تمامی مدارج اقتصاد نئوکلاسیک را تا انتها طی کرده است استفان مارگلین

+ نگاهی متفاوت در علت یابی کاستی های نظام آموزشی 

+ اقتصاد نفتی کارآفرینی و تولید علم را فلج کرده است 

+ چرا با وجود سخنرانی خوب از نتیجه جلسه راضی نیستید؟ 

+ چگونه مدیران را مدیریت کنیم مترجم: رویا مرسلی

+ ركود از جنگ و امريكا هم خطرناك‌تر است محسن رنانی

+ اقتصاد دانایی محسن عارف

+ نوآوری استراتژيک در چهار مرحله. نادیا شادوش

+ آينده نگري ، تحقیق و توسعه و نوآوری ، جهاني انديشيدن 

+ اقتصاد سیاسی، نفت و بحران اقتصادی ایران / گفت‌وگو با محسن رنانی دکترمحسن رنانی

+ یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش مترجم: مصطفی پارسانیا

+ راهنمایان گردشگری،‌ کاشفان سرمایه‌های نمادین دکترمحسن رنانی

+ تحلیل اقتصادی آزادی دکترمحسن رنانی

+ عصر مدیران. 

+ ايران پسا تحریم و بحران در شرکت‌های نفت بين‌المللی  سید کامران باقری

+ با حضور زنان در جامعه به توسعه می‌رسیم دکترمحسن رنانی

+ واكاوي نفت: رنـج اقتصـاد ايـران از سـه تـهديد در گفتگو با ناصر فکوهی دکتر ناصر فکوهی

+ طرحی برای آینده‌نگری اقتصاد ایران علیرضا صابونی‌ها

+ درک دموکراسی 

+ جدل رنانی و مصباحی‌مقدم بر سر توسعه 

+ افق‌های کوتاه مقیاس‌های کوچک فرشاد مومنی

+ صنعت‌داری یا صنعتی‌شدن؟ عباس شاکری

+ روند های جدید پویا در کارآفرینی 

+ خلاقیت راهکاری جهت توسعه گردشگری 

+ فرصت‌های از دست رفته بایزید مردوخی

+ راهکارهای تحقیق اقتصاد بدون نفت دکتر بایزید مردوخی

+ بیم و امیدهای نفتی سعیده شفیعی

+ روندها، فرصت‌ها و تهدیدها حسین تسلیمی

+ شجاعانه اما پر اشتباه دیدره مک کلاسکی/ استاد دانشگاه اقتصاد در شکاگو

+ توسعه انساني يعني توانمند سازي سیدمحمدسعید نوری‌نائینی

+ سودای تغییر بدون تغییر ، اساسی ترین مشکل بنگاههای خصوصی مهندس صلاح الدین همایون

+ دنیای نو اقتصاد نو 

+ مدیریت دانش در سازمان 

+ چطور سازمان ها یمان را برآینده متمرکز کنیم ؟  یان ویلسن / برگردان : مهندس حمید رضا عرفانیان

+ این رکود پایان ناپذیر…! 

+ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺣﺒﻴﺒﻲ

+ در آستانه دوره پایان نفت هستیم دکترمحسن رنانی

+ آنچه پیتر دراکر درباره‌ سال 2020 می‌دانست 

+ اصول مدیریت دولتی 

+ سال٩٤، پایان حضور دولت در عرصه توسعه دکترمحسن رنانی

+ بخشی از اقتصاد در آستانه ورشکستگی است دکترمحسن رنانی

+ ما نیازمند انقلابی پایدار هستیم 

+ چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی مهدی صانعی

+ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻮﻳﻦ ﻛِﻠﻲ

+ ریشه نابرابری در کجاست؟ پل کروگمن

+ کروگمن، استگلیتز و توماس پیکتی جزء پرنفوذترین اقتصاددانان اکونومیست

+ تحصیل دانایی و مدیریت دانایی جان وَن بِویرن

+ تاثير اجزاء اقتصاد دانش محور بر بهره وري نيروي كار رضا خواجه نائيني

+ جهانی سازی یعنی ادغام اقتصادهای ملی/من منتقد سرسخت‌ راهبردهای‌ اصلاحی‌ مثل‌ «شوک درمانی» هستم/واکنش شدید علیه جهانی‌سازی‌، به علت افزایش نابرابری  استیگلیتز

+ پیش نیازهای اقتصاد دانایی محور زهرا شمسی

+ چرا در صنایع علم محور، قدرت رقابت جهانی نداشته ایم؟ علی بابایی

+ علم اقتصاد در ایران تبدیل به ایدئولوژی شده است 

+ اﺗﻢ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ, ﻧِﺖ، آﻳﻨﺪهي ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻮﻳﻦ ﻛِﻠﻲ

+ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻮﻳﻦ ﻛِﻠﻲ

+ خدایان مدیریت چارلز هندی

+ اخلاق در رفتار سازمانی مهندس صلاح الدین همایون

+ مدیریت از زبان بزرگمهر بابک بهی

+ اقتصاد دانان فردا_2 

+ اقتصاددانان فردا 

+ رشد اقتصادی بدون سیاستگذاری هوشمندانه امکان پذیر نیست رعیا

+ خرما و کشمش جایگزین واردات شکر مهدی ازرقی

+ ايجاد يك جامعه يادگيرنده پروفسور جوزف استيگليتز

+ رشد اقتصادی در جهان کندتر می شود/ آیا بشر در آینده ثروتمندتر می شود؟ ندای ایرانیان

+ چرا هنوز به مدیران نیاز داریم؟ مترجم: فريبا وليزاده

+ سودهای بانکی مردم را خانه نشین کرد. ثروت های دروغین در اقتصاد پول مبنا دکتروحید شقاقی شهری

+ اقتصاد دیجیتالی  علیرضا ابراهیمی

+ رقابت جهاني در قرن 21 مصطفی مؤمنی

+ ساختارهای جدید سازمانی 

+ داﻧﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ Decision  آرش ﻣﻮﻣﻨﻲ

+ مدیر قرن بیست و یکم  ترجمه و اقتباس: تورج مجیبی و محسن محمدیان ساروی

+ چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات فرنود حسنی

+ سازمان تندآموز  

+ روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران  فرنود حسني

+ سازمانهای یادگیرنده  

+ فرهنگ سازمانی سید محمدعلی رجبی

+ سیاست‌گذاری مناسب در خصوص رسیدن به اقتصاد دانش­محور هومن ابوترابی

+ جایگاه ایران در اقتصاد دانش‌محور هومن ابوترابی

+ نبرد با ادم اسمیت (و کارل مارکس) Daniel Jafari

+ بی عدالتی درمیان ثروتمندان زیاد شده / از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرید حتی اگر فقیر شوند 

+ کتاب “سرمایه در قرن ۲۱″ ”توماس پیکتی”  مدرسه اقتصاد

+ مدیریت و سازمان در قرن بیست و یکم  ’امیر یوسفی

+ مدیریت بحران، بحران مدیریت  امیررضا پوررضایی

+ هند و پاکستان در بازار لوازم‌التحریر ایران  

+ نگرشی جدید نسبت به روش های توسعه مدیریت  Gaurav Moda, Anshu Nahar, Jai Sinha

+ بهره گیری از ارتباطات داخلی برای پشبرد استراتژی بقای سازمان عادل میرشاهی

+ چين کپی‌کار را فراموش کنيد!  سيد کامران باقری

+ کارآفرینی و خلق ثروت بدون سرمایه مالی  

+ قابلیت‌های تصمیم‌‌گیری پايدار را به سازمان خود بیاورید  

+ مثبت اندیشی عاملی برای افزایش بهره‌وری در محیط کار  مترجم: نفیسه هاشم خانی

+ چرا مدیران منابع انسانی شانس کمتری برای مدیر عامل شدن دارند؟  مترجم: مریم رضایی

+ بشنويد که افراد دقيقا چه مي‌گويند؟! سيد محمد اعظمی نژاد

+ درگیری شدید سیاسی بین سنت گرایان و تجددگرایان حوزه اقتصاد ایران 

+ چالشهای یک مدیر درایران کنونی صلاح الدین همایون

+ مهارت‌های مدیریتی Eric McNulty

+ آيا زنان در روند استخدام ناديده گرفته مي‌شوند؟ مترجم: ملالی حبیبی

+ همکاری؛ کلید اصلی مدیریت مترجم: مهرداد واشقانی فراهانی

+ مدیریت استراتژیک دانش نوآوری و عملکرد مترجم:مريم بيدمشكي‌پورinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995