Welcome To Future

Tomorow is built today


چطور سازمان ها یمان را برآینده متمرکز کنیم ؟

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[14 Nov 2015]   [ یان ویلسن / برگردان : مهندس حمید رضا عرفانیان]