Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


"دغدغه توسعه" در نگاه "بانوي اميد"

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[17 Jul 2011]   [ مسعود بينش]

هشتاد و نهمين شماره نشريه "نگاه نو" مصاحبه مفصلي با استاد گرانقدر سركار خانم دكتر شهيندخت خوارزمي انجام داده است. البته آثار و خدمات علمي و فكري و قلمي و آموزشي و پژوهشي خانم دكتر خوارزمي بر دانشگاهيان و صنعتگران و دوستداران توسعه كشور پوشيده نيست اما خواندن اين مصاحبه و شنيدن نظرات عالمانه و دلسوزانه و گاه از سر درد اين بانوي ارزشمند مي تواند زواياي ديگري از نوع نگاه ايشان به مسائل مديريتي و صنعتي و توسعه اي كشور را نشان دهد. ايشان در جرگه چهره هاي دانشگاهي هستند كه در تماس مستقيم با صنعت اين مرز و بوم در توسعه آن بسيار كوشيده اند و مسلما تنها بانوي فرهيخته اي هستند كه در حوزه صنعت تجربه هاي بسياري دارند. اين تجربه ها عموما در حوزه صنعت و معدن و در قالب مشاوره نزديك در بالاترين سطوح مسئوليتي وزارت صنايع و معادن از گذشته هاي دور بوده است.

در حدود سالهاي هفتاد و سه و چهار كه مسئوليت آموزش فولاد خوزستان را بعهده داشتم از نزديك افتخار آشنائي با ايشان را يافتم. اولين بار عميق ترين و جذاب ترين و موثرترين نگاه به مقوله هاي نيازسنجي و اثربخشي آموزشي وارزيابي عملكرد و كم كم ساير مفاهيم حوزه منابع انساني را از زبان ايشان و نگاه ايشان شنيدم و لمس كردم. او اين مفاهيم را با وسعت آگاهي و تجربه خود چشيده بود و تلفيقي از مطالعات روزآمد جهاني و نگاه ويژه انسان مدارانه خود را به تشنگان اين وادي القا مي كرد.

نوشته هاي ايشان در زمينه ارائه تجربه هاي موفق صنعت و معدن در قالبي بديع توانست براي اولين بار اين تجربه هاي گرانسنگ را كه در بخش هائي از صنعت فولاد و معدن و نسوز بدست آمده بود ثبت و عرضه كند. در كنار اين همراهيهاي علمي و عملي با صنايع، اولين بار حدود سي سال پيش ايشان با ترجمه كتاب "موج سوم" تافلر، تلنگر بموقع و مناسبي را به ذهن و ضمير صنعتگران و عالمان و دلسوزان مقوله توسعه در كشور زد و اين موج را با ترجمه شيواي ساير آثار مهم تافلر ادامه داد.

آنچه بر ارزشمندي كارها و اثرات اين بانوي عاليقدر مي افزايد شخصيت اخلاقي و سابقه اصيل خانوادگي و تربيت اصيل و آزادانديشي و حريت فكري اوست. او خود مي گويد اين ويژگيها در "فضاي باز و فرهنگ خلاقيت پرور دانشگاه" شكل گرفته است و منظور او دانشگاه شيراز پيش از انقلاب است. او فروتنانه خود را مديون اساتيدش مي داند و مي گويد: "با لذت و انرژي درس مي دادم. اعتقاد داشتم كه دانشگاه بايد فضاي آزادي باشد براي برخورد انديشه ها و بحث و جدل، وگرنه دانشگاه نخواهد بود... ولي خيلي زود متوجه شدم كه واقعيت ديگري در حال شكل گيري است". او اين واقعيت تلخ را در حوزه صنعت نيز مشاهده مي كند و دردمندانه مي گويد: "تجربه فولاد از تجربه هاي مهم و ماندگار من است. با تغيير دولت، در كمال حيرت و تاسف، حاصل سالها زحمت در فولاد را به هم ريختند و همه چيز باز هم برگشت به عقب. تاريخ بار ديگر تكرار شد".

او اين "واقعيت تلخ" را كه در همه عرصه ها مانع توسعه ايران شده با تعبير "گره كور" و "دور باطل" چنين زيبا به تصوير مي كشد: "انگار دور باطلي است كه در آن گرفتار آمده ايم. به زحمت و با عشق چيزي را مي سازيم و سپس با سرعت آن را ويران مي كنيم. گره كور توسعه ايران شايد با يافتن پاسخ اين پرسش باز شود: چرا آنچه را كه ديگري ساخته است ويران مي كنيم؟"

"توسعه ايران" دغدغه اصلي اوست. مي پرسد: "چرا ايران بايد چنين سرنوشتي داشته باشد؟ چرا زندگي من بايد شرح داستان هاي مكرر "ساختن و ويران كردن" باشد؟ چه مرضي داريم؟ چرا از تاريخ خود و تجربه ديگران درس نمي گيريم؟ چرا تجربه 63 ساله برنامه ريزي توسعه در ايران ناكام مانده است؟ چرا مديريت كلان جامعه آنقدر آشفته و از هم گسيخته شده كه فساد در ابعادي وسيع و گسترده منابعي را مي بلعد كه بايد صرف توسعه و پيشرفت شود؟"

او توسعه را "پديده اي چند بعدي، پيچيده و برايند تعامل تحولات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تكنولوژيك و انساني" و "پديده اي اقتضائي" مي داند كه "تحقق آن به عزم استوار حكومت و حاكميت نياز دارد" و "الگوئي واحد براي همه كشورها در اين زمينه وجود ندارد" و بنابراين "كاملا كميت پذير و قابل برنامه ريزي نيست". مي گويد: "مطالعات من در حوزه توسعه نشان مي دهد كه نهادسازي شرط لازم براي توسعه است و به ويژه نهادهاي آموزشي كه بتواند به تشكيل سرمايه انساني بينجامد و از آن مهم تر مديراني شايسته تربيت كند". به اعتقاد او "محور اصلي توسعه، انسان است" و به همين دليل "در تشكيل سرمايه انساني، سرمايه هاي رهبري و مديريت بسيار مهم است. رهبران و مديران در اداره جوامع و سازمانها نقشي بسيار مهم دارند. غفلت كرده ايم در پرورش رهبران و مديراني انسان و داراي شايستگيهاي حرفه اي لازم و دلسوز و فهيم و خردورز و سالم و شجاع و داراي مدل هاي ذهني باز و يادگيرنده و تحول آفرين و توسعه خواه و بي نياز از بازي هاي قدرت و ثروت، كه سازمان و جامعه خويش را پيش از خودشان دوست داشته باشند ، نگاه سيستمي داشته باشند و بفهمند در جهاني پر از فقر و ناامني و استبداد و خشونت و بي سوادي نمي توان صرفا به منافع و مصالح خود انديشيد".

دكتر خوارزمي معتقد است "نگاه به توسعه بايد كل نگر و جهاني گرا و آينده نگر و تكنولوژي بنيان و انسان محور باشد". از اين روست كه مي گويد: "از يك سو مي بينيم چگونه علوم و تكنولوژي هاي نوين پرشتاب پيش مي روند و با خود امواجي از تحول مي آورند، و از سوي ديگر شاهد آنيم كه چگونه جامعه بشري به دليل بي خردي رهبران بسياري از كشورها، درگير انواع تعارض هاي خانمان برانداز شده و هنوز چالش موجود را حل نكرده چالش جديدي مي آفريند. رهبران جوامع نه تنها نتوانسته اند از دستاوردهاي علم و تكنولوژي براي بهبود مستمر كيفيت زندگي مردم استفاده كنند بلكه به عكس، به دليل عقب ماندگي ساختارهاي فرهنگي – اجتماعي، و از آن مهم تر واپس ماندگي ساختارهاي سياسي و عدم همگامي اين ساختارها با تحولات تكنولوژيك، جوامع در گردابي از بحران هاي گوناگون گرفتار آمده اند".

با وجود همه "واقعيت هاي تلخ" كه به آنها اشاره مي كند و شايد نماد آن در عدم تحقق خواسته اوست كه در جريان معارفه وزير وقت صنايع به او مي گويد: "از جوانه هائي كه با زحمت زياد در زمين سخت كوير كاشته شده و تازه سرزده اند مراقبت كنيد. اين جوانه ها را ريشه كن نكنيد" و اولين كار وزير جديد نيز تعطيل آن برنامه ها بود!

او اما هيچگاه "اميد" را از دست نداده و مي گويد: "به دليل خوش بيني ذاتي مي دانم كه بشر براي اين چالش ها راه حل خواهد يافت و به زودي نوعي خرد و فرزانگي و حكمت بر راهبري امور جهاني حاكم مي شود". او تحولات اخير منطقه را نيز بسار اميدبخش مي داند و معتقد است: "انديشه ها و ساختارهاي دموكراتيك، جاي انديشه ها و ساختارهاي تماميت خواه را خواهند گرفت".

قدر وجود شخصيت ارزشمند اخلاقي و انساني و علمي و اجتماعي اين "بانوي اميد" را بايد دانست و در راه "توسعه ايران" از انديشه ها و تجربه هايش بهره برد.


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 202


بنیاد آینده‌نگری ایرانچهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱ مارس ۲۰۱۸

اندیشمندان آینده‌نگر

+ زیرفشارهای تمدن جدید له نمی‌شویم 

+ خردِ پیشرفت و توسعه رضا داوری اردکانی

+ آینده پژوهی و دغدغه هایش دکتر طاهری دمنه

+ تافلر:نگاه تازه به آينده 

+ سرمایه‌گذاری 80 میلیون دلاری بیل گیتس برای ساخت شهر هوشمند حمید نیک‌روش

+ آینده پژوهی و انواع آینده محسن گرامی طیبی

+ کتاب آینده پژوهی، پارادایمی نوین در برنامه ریزی، با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای علی زارع میرک آباد

+ اجتماع علمی قدرتمند مهمترین نیاز آینده پزوهی در ایران است احد رضایان قیه باشی

+ ایرانی‌ها و فقدان وجدان آینده‌نگر اجتماعی احد رضایان قیه‌باشی

+ ديدگاه‌های سه گانه درباره محركهای آينده نگاری. حسن کریمی فرد

+ استانداردهاي سواد اطلاعاتي. دكتر عشرت زماني

+ آینده نگری استر اتژی فناوری اطلاعات. دکتر امین گلستانی

+ خرد آینده نگری 

+ آینده نگری, برترین مزیت انسانی عباس سید کریمی

+ روش پس نگری در آینده پژوهی دکتر محسن طاهری دمنه

+ جان نقّاد و چشم باز مردم رضا داوری اردکانی

+ واقعیت مجازی و آینده آموزش دکتر محسن طاهری دمنه

+ اقتصاد به مثابه قلب تپنده مریم یوسفیان

+ قدرت تکنیک؛ آینده هم منم رضا داوری اردکانی

+ میل ذاتی تجدد به زمان آینده رضا داوری اردکانی

+ درگاه تخصصی آینده 

+ نسل جدید با بی وزنی مواجه است/ پیاده راه شهر رشت با نگاه آینده پژوهی ساخته شده است 

+ اساتيد ارتباطات:دكتر علي اسدي /بنيادگذاري سنجش افكار در رسانه ملي  

+ در عید نوروز، آینده را هدیه دهید  Vahid Think Tank

+ بسترهای فراگیر شدن طراحی صنعتی در ایران بر پایه الگوهای الوین تافلر 

+ روش‌های پیش‌بینی فناوری.  اندیشکده وحید

+ تاریخ تکرار نمی شود. الوین تافلر

+ آینده کسب و کار در سال 2030 - کتاب صوتی فارسی وحید وحیدی مطلق

+ سندروم یخچال فرنود حسني

+ هفت سازمان آینده پژوه ایرانی در سال 2016 

+ آينده‌پژوهي برآيند پيش‌بيني‌ناپذيري محيط است گفت‌وگو با دکتر سعید خزایی آینده‌پژوه و مدرس دانشگاه

+ آينده پژوهي: از قابليت فردي تا اجتماعي ياورزاده محمدرضا,رضايي كلج فاطمه

+ مبانی نظری و مورد کاوی های مختلف و متنوع  

+ اخذ مدرک حرفه ای آینده پژوهی به صورت حضوری و غیر حضوری از معتبرترین سازمان بین المللی  

+ آزمون های اندیشه ورزی در جهان حسین کاشفی امیری

+ دمینگ و ما صلاح الدین همایون

+ روش آﯾﻨﺪه ﭘﮋوه ﺷﺪن  ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ

+ نقش هنر در آینده پژوهی الهام سهامی

+ الوین تافلر را بهتر بشناسیم دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آیند هنگاری ملی جانشین برنامه های توسعه پنج ساله در علم، فناوری و نوآوری امیر ناظمی

+ پیشگفتار شوک آینده دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آینده پژوهی کلید تحول درنقش های توسعه محور و راهبردی مدیریت منابع انسانی دکتر سید اکبر نیلی پور

+ نشست اندیشه 

+ آیا فناوری‌های همگرا آینده را تضمین می‌کنند؟ دکترمحسن رنانی

+ جامعه ای می‌تواند بحران‌هارا پشت سر بگذارد که دو وزیر آینده نگر «آموزش و پرورش» و «ارتباطات» آنرا اداره می‌کنند/ امروز «دانایی» است که قدرت می‌آفریند. جامعه شناسی هنر

+ گزارش برگزاری نشست «تاملی در ایده‌های آینده‌نگرانه تافلر» در گروه افواج 

+ دانایی به مثابه قدرت عاطفه شمس

+ فهم جامعه به کمک ژورنالیسم/ آثار تافلر نوعی جامعه‌شناسی مترویی‌ست 

+ خانیکی: نگاه تافلر نگرانی از آینده را کم کرد 

+ ‍ خلاصه سخنرانی جدید وحیدی مطلق درباره آینده قدرت ایران مدرس بین المللی فدراسیون جهانی آینده‌پژوهی  وحیدی مطلق

+ «آینده نگری» مهارتی سودمند برای مدیران 

+ پیش‌بینی‌های درست و نادرست آلوین تافلر کدام‌ بودند؟ BBC

+ الوین تافلر،آینده‌پژوه و نویسنده سرشناس آمریکایی در سن ۸۸ «‌۸۷»سالگی در گذشت. BBC

+ آینده جهان ، آینده زنان « مجله زنان امروز » مریم یوسفیان

+ آن سوی سرمایه داری و سوسیالیسم الوین تاقلر

+ سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه درایران دکتر کاظم معتمد نژاد

+ آینده پژوهی در کتابداری حسین کریمی

+ آینده نگر الوین تافلر 

+ فهم انسان معاصر از آينده - ۳بخش سید علیرضا حجازی

+ خودروسازان ایران، ویرانگرترین تهدید خودروسازی ایران صلاح الدین همایون

+ همایش آینده پژوهی ۱۱ خرداد...ونک. ملاصدرا 

+ فرهنگ آينده‌نگري را تقويت کنيم مصطفي عابدي

+ آينده‌نگري چيست؟. 

+ شـکـوفـائـی و تـوسـعـۀِ سیـستـم هـایِ اجتـماعـی- فرهنـگـی  جمشيد قراجه داغى

+ ما آینده خودمانیم رضا داوری اردکانی

+ آينده ‌نگري رشد و توسعه دکتر مهندس محمد پولاددژ

+ نامه اى بيك دوست قديمى.  جمشيد قراجه داغى

+ اصـل چنـد بُعـدی بـودن سیـستـم هـای اجتمـاعــی- فرهنگـی (نظـام های اجتمـاعــی). جمشيد قراجه داغى

+ انتخاب چیست؟ مـؤلفــه های آن کدامنــد وسیستـم های هدفمنـد مانند جامعه، سازمان و انسان برچه اساسی انتخـاب میکننـد؟  جمشيد قراجه داغى

+ گفتگو با جمشيد قراجه داغي  جمشيد قراجه داغى

+ اصل مفاهیـم پـدیــداری (پیــدایشــی) در یک نظـام اجتمـاعــی  جمشيد قراجه داغى

+ ابعــادِ سیـستـم هـایِ اجتماعـی- فـرهنـگـی جمشيد قراجه داغى

+ بررسی تکامل آینده نگاری علم و تکنولوژی در گذر زمان حسن کریمی فرد

+ اهداف در آینده نگاری دکتر امیر ناظمی

+ تجدد و تشخص آنتونی گیدنز

+ انسان و روباتها حسین مولا

+ مروری بر «آینده تکنولوژی» در اثر دانیل بل 

+ چهارمین انقلاب صنعتی چیست؟  کلاوس شواب

+ در مطالعات آینده نگری رضا سیف پور

+ ویژه نامه نوروزی نشریه زنان امروز  

+ عصر اطلاعات  کاستلز

+ آینده پژوهی: از قابلیت فردي تا اجتماعی محمد رضا یا رٍزاد / فاطمه رضایی کلج

+ دانشگاه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین ما هنوز ظرفیت پذیرش چند فرهنگ را ندارد دکتر مقصود فراستخواه

+ یک پیام کوتاه و مهم:‎تغیر نقشه خاورمیانه  احمد تقوائی

+ جنگ و ضد جنگ  تافلر

+ به سوی تمدن جدید : سیاست در موج سوم تافلر

+ آموزش و پرورش و آینده یوسف صفایی زاده

+ زندگی دانیل بل Daniel Bell 

+ سناریونگاري یا برنامه ریزي بر پایه ي سناریوها - 2 عزیز علیزاده، وحید وحیدي مطلق، امیر ناظمي ویراستار: سونیا شفیعي

+ رفاه مثبت ، فقر و ارزشهای زندگی  پروفسور آنتونی گیدنز

+ مفهومی از ارتباط ( عصر تضاد و تناقض ) پروفسور چارلز بی . هندی

+ سناريونگاري يا برنامه ريزي بر پايه ي سناريوها عزيز عليزاده، وحيد وحيدي مطلق، امير ناظمي

+ جراحی روح ایرانی دکتر محمود سریع القلم

+ فلسفه و زندگي روزمره دکتر موسی اکرمی

+ مجموعه کامل فیلم های آموزشی وحیدی مطلق قابل مشاهده در وب سایت آپارات وحید وحیدی مطلق

+ کلاس توسعه یعنی کلاس نقاشی دکترمحسن رنانی

+ پیشینه و آیندۀ کرسی‌های آکادمیک فلسفۀ علم در ایران دکتر موسی اکرمی

+ اندیشه های راسل ایكاف راسل ایكاف

+ تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی محسن طاهري دمنه

+ حکومت ما در مساله توسعه هنوز به جمع بندی نرسیده است دکترمحسن رنانیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995