Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


رشد یا توسعه

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[06 Mar 2015]   [ مسعود بينش]

رشد و توسعه دو واژه‌اي است كه اغلب به صورت مترادف و به جاي يكديگر به كار برده مي‌شود، اما زماني كه درصدد توصيف و مقايسه جنبه‌هاي مختلف حركت و تغيير در يك انسان يا سازمان يا اجتماع هستيم، تفاوت حوزه معنايي اين دو كاملاً آشكار مي‌شود. آدميان همه به دنيا مي‌آيند و به مرور زمان رشد مي‌كنند. عواملي كه براي رشد او دركارند، با گذشت زمان او را فربه مي‌سازند، قد او را مي‌افزايند و قواي جسماني او را تقويت مي‌كنند. ويژگي انسان‌ها را در اين جنبه‌ها پس از مدتي مي‌توان با عدد و رقم بيان نمود. واقعيت آن است كه محدوده اين اعداد و ارقام در مورد آدميان نيز تفاوت چنداني ندارد. اما همه مي‌دانيم كه انسان‌ها واجد ويژگي‌هاي ديگري نيز هستند كه چنان تفاوتي پديد مي‌آورد كه آنها را در طيف وسيع خروج از مرز آدميت از يك سو و رسيدن به منزلت فو‌ق‌العاده متعالي از سوي ديگر قرار مي‌دهد. اين تفاوت در توانايي توسعه آدميان نمايان است.
رشد، افزايش در اندازه يا تعداد است؛ اما توسعه، افزايش در شايستگي است. برخي از انسان‌ها، با وجود رشد ظاهري و صوري، هيچگاه درصدد توسعه توانائي‌ها و شايستگي‌هاي خويش بر نمي‌آيند. سازمان‌ها نيز چنين هستند. منظور از رشد يك سازمان، افزايش در اندازه يا مقياس يا عملكردها مانند فروش، سهم بازار، تعداد كاركنان يا سود خالص است. اما توسعه مقوله ديگري است. توسعه، افزايش ظرفيت‌ها و قابليت‌هاست نه افزايش فعاليت ها. توسعه بيشتر جنبه انگيزش، ‌دانش، درك و خرد دارد تا جنبه مال و ثروت. رشد لزوما با افزايش در ارزش توام نيست. رشد مقوله به دست آوردن است و توسعه مقوله يادگيري. رشد در مورد آن چيزي است كه داريم و توسعه آن است كه با آنچه داريم چه مي‌توانيم انجام دهيم. بسياري انسان‌ها از دارائي‌هاي مادي و معنوي فراواني برخوردارند اما نمي‌خواهند يا نمي‌توانند آنها رابكار گيرند، به همين دليل توسعه نيافته باقي مي‌مانند و عملاٌ در دنياي گذشته زندگي مي‌كنند. توسعه مبتني بر خواست و توانايي است،‌ بنابراين نمي‌توان آن را به ديگري ياد داد يا بر او تحميل كرد. توسعه ، مثل درمان پزشكي نيست، هيچكس نمي‌تواند آن را تجويز كند؛ بلكه شبيه درس دادن است كه گرچه كسي نمي‌تواند به جاي ديگري ياد بگيرد يا برانگيخته شود اما مي‌تواند يادگيري و انگيزش ديگري را ترغيب كند. مديريت يا حتي حكومت نمي‌تواند درافراد توسعه پديد آورد، تنها مي‌تواند كوشش‌هاي آنها را در مسير توسعه يافتن تشويق و تسهيل كند. توسعه به قابليت‌هاي بي‌انتها متصل است و بنابراين محدوديت ندارد، اما رشد، ريشه در عوامل مادي دارد و بنابراين با محدوديت‌‌هاي بسياري مواجه است. تاريخ كسب و كار نشان داده است كه رشد سريع، بسياري شركت‌ها را از بين برده است. رشد سريع مي‌تواند يك مسئله كشنده و خطرناك باشد زيرا شما نمي‌فهميد كه داريد مسئله‌دار مي‌شويد مگر وقتي كه سرتان به سنگ بخورد. در مقابل، توسعه عبارت است از حداكثر كردن توانايي يادگيري و سازگار كردن. استاندارد زندگي،‌ يك شاخص براي رشد است اما كيفيت زندگي، شاخصي براي توسعه است. توسعه، استعداد پيشرفت است نه پيشرفت سطح زندگي.
توسعه بيشتر در كيفيت زندگي منعكس است نه سطح زندگي. هر قدر فرد يا سيستمي توسعه يافته‌تر باشد قادر است كمتر تحت تاثير محدوديت منابع قرار بگيرد. كمبود منابع، دليل قانع كننده براي توسعه نيافتگي فرد يا سازمان يا اجتماع نيست. تاثير توسعه بر منابع بسيار بيشتر از تاثير منابع بر توسعه است؛ يعني هر قدر كه فرد يا سيستمي توسعه يافته‌تر باشد كمتر به منابع خارجي اتكا دارد و با اثربخشي بيشتر، مي‌تواند منابع لازم را براي بهبود كيفيت زندگي ايجاد كند و يا مورد استفاده قراردهد. به همين دليل رهبراني كه به دنبال تحول هستند، به توسعه بيش از رشد اهميت مي‌دهند، زيرا معمولاٌ موانع و محدوديت ها در راه توسعه بيشتر در درون وجود دارند، در حالي كه موانع رشد عموماٌ از بيرون تحميل مي‌شوند.
آدمي موجودي است با قابليت‌ها و استعدادهاي سرشار و پايان ناپذير، بنابراين توسعه او نيز مرز نمي‌شناسد. اگر توسعه را به رضايتي كه از انجام كار به دست مي‌آيد مرتبط بدانيم، آدمي همواره بايد در پي آفريدن يك تصوير بهتر از زندگي و دست يافتن به آن، همراه با تحمل سختي‌ها و از خودگذشتگي‌ها باشد. انسان بايد بتواند هميشه امكانات جديدي را براي پيشرفت و منابع جديدي را براي رضايت پيدا كند. ما بايد بتوانيم همواره تصويري مطلوب‌تر از آنچه در اختيار داريم بسازيم و انگيزه پيگيري اين تصوير را داشته باشيم. چشم‌اندازي كه انسان‌ها يا سازمان‌ها يا كشورها براي خود ترسيم مي‌كنند چنين خصلتي دارد كه منزلت تصوير مطلوب را بهبود مي‌دهد و سطح توقع و رضايت را بالا مي‌برد تا منبع جوشان استعداد آدميان بيشتر بجوشد و موانع را كنار زند و راه توسعه پايدار را هموار سازد.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 174


بنیاد آینده‌نگری ایرانچهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱ مارس ۲۰۱۸

اندیشمندان آینده‌نگر

+ زیرفشارهای تمدن جدید له نمی‌شویم 

+ خردِ پیشرفت و توسعه رضا داوری اردکانی

+ آینده پژوهی و دغدغه هایش دکتر طاهری دمنه

+ تافلر:نگاه تازه به آينده 

+ سرمایه‌گذاری 80 میلیون دلاری بیل گیتس برای ساخت شهر هوشمند حمید نیک‌روش

+ آینده پژوهی و انواع آینده محسن گرامی طیبی

+ کتاب آینده پژوهی، پارادایمی نوین در برنامه ریزی، با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای علی زارع میرک آباد

+ اجتماع علمی قدرتمند مهمترین نیاز آینده پزوهی در ایران است احد رضایان قیه باشی

+ ایرانی‌ها و فقدان وجدان آینده‌نگر اجتماعی احد رضایان قیه‌باشی

+ ديدگاه‌های سه گانه درباره محركهای آينده نگاری. حسن کریمی فرد

+ استانداردهاي سواد اطلاعاتي. دكتر عشرت زماني

+ آینده نگری استر اتژی فناوری اطلاعات. دکتر امین گلستانی

+ خرد آینده نگری 

+ آینده نگری, برترین مزیت انسانی عباس سید کریمی

+ روش پس نگری در آینده پژوهی دکتر محسن طاهری دمنه

+ جان نقّاد و چشم باز مردم رضا داوری اردکانی

+ واقعیت مجازی و آینده آموزش دکتر محسن طاهری دمنه

+ اقتصاد به مثابه قلب تپنده مریم یوسفیان

+ قدرت تکنیک؛ آینده هم منم رضا داوری اردکانی

+ میل ذاتی تجدد به زمان آینده رضا داوری اردکانی

+ درگاه تخصصی آینده 

+ نسل جدید با بی وزنی مواجه است/ پیاده راه شهر رشت با نگاه آینده پژوهی ساخته شده است 

+ اساتيد ارتباطات:دكتر علي اسدي /بنيادگذاري سنجش افكار در رسانه ملي  

+ در عید نوروز، آینده را هدیه دهید  Vahid Think Tank

+ بسترهای فراگیر شدن طراحی صنعتی در ایران بر پایه الگوهای الوین تافلر 

+ روش‌های پیش‌بینی فناوری.  اندیشکده وحید

+ تاریخ تکرار نمی شود. الوین تافلر

+ آینده کسب و کار در سال 2030 - کتاب صوتی فارسی وحید وحیدی مطلق

+ سندروم یخچال فرنود حسني

+ هفت سازمان آینده پژوه ایرانی در سال 2016 

+ آينده‌پژوهي برآيند پيش‌بيني‌ناپذيري محيط است گفت‌وگو با دکتر سعید خزایی آینده‌پژوه و مدرس دانشگاه

+ آينده پژوهي: از قابليت فردي تا اجتماعي ياورزاده محمدرضا,رضايي كلج فاطمه

+ مبانی نظری و مورد کاوی های مختلف و متنوع  

+ اخذ مدرک حرفه ای آینده پژوهی به صورت حضوری و غیر حضوری از معتبرترین سازمان بین المللی  

+ آزمون های اندیشه ورزی در جهان حسین کاشفی امیری

+ دمینگ و ما صلاح الدین همایون

+ روش آﯾﻨﺪه ﭘﮋوه ﺷﺪن  ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ

+ نقش هنر در آینده پژوهی الهام سهامی

+ الوین تافلر را بهتر بشناسیم دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آیند هنگاری ملی جانشین برنامه های توسعه پنج ساله در علم، فناوری و نوآوری امیر ناظمی

+ پیشگفتار شوک آینده دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آینده پژوهی کلید تحول درنقش های توسعه محور و راهبردی مدیریت منابع انسانی دکتر سید اکبر نیلی پور

+ نشست اندیشه 

+ آیا فناوری‌های همگرا آینده را تضمین می‌کنند؟ دکترمحسن رنانی

+ جامعه ای می‌تواند بحران‌هارا پشت سر بگذارد که دو وزیر آینده نگر «آموزش و پرورش» و «ارتباطات» آنرا اداره می‌کنند/ امروز «دانایی» است که قدرت می‌آفریند. جامعه شناسی هنر

+ گزارش برگزاری نشست «تاملی در ایده‌های آینده‌نگرانه تافلر» در گروه افواج 

+ دانایی به مثابه قدرت عاطفه شمس

+ فهم جامعه به کمک ژورنالیسم/ آثار تافلر نوعی جامعه‌شناسی مترویی‌ست 

+ خانیکی: نگاه تافلر نگرانی از آینده را کم کرد 

+ ‍ خلاصه سخنرانی جدید وحیدی مطلق درباره آینده قدرت ایران مدرس بین المللی فدراسیون جهانی آینده‌پژوهی  وحیدی مطلق

+ «آینده نگری» مهارتی سودمند برای مدیران 

+ پیش‌بینی‌های درست و نادرست آلوین تافلر کدام‌ بودند؟ BBC

+ الوین تافلر،آینده‌پژوه و نویسنده سرشناس آمریکایی در سن ۸۸ «‌۸۷»سالگی در گذشت. BBC

+ آینده جهان ، آینده زنان « مجله زنان امروز » مریم یوسفیان

+ آن سوی سرمایه داری و سوسیالیسم الوین تاقلر

+ سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه درایران دکتر کاظم معتمد نژاد

+ آینده پژوهی در کتابداری حسین کریمی

+ آینده نگر الوین تافلر 

+ فهم انسان معاصر از آينده - ۳بخش سید علیرضا حجازی

+ خودروسازان ایران، ویرانگرترین تهدید خودروسازی ایران صلاح الدین همایون

+ همایش آینده پژوهی ۱۱ خرداد...ونک. ملاصدرا 

+ فرهنگ آينده‌نگري را تقويت کنيم مصطفي عابدي

+ آينده‌نگري چيست؟. 

+ شـکـوفـائـی و تـوسـعـۀِ سیـستـم هـایِ اجتـماعـی- فرهنـگـی  جمشيد قراجه داغى

+ ما آینده خودمانیم رضا داوری اردکانی

+ آينده ‌نگري رشد و توسعه دکتر مهندس محمد پولاددژ

+ نامه اى بيك دوست قديمى.  جمشيد قراجه داغى

+ اصـل چنـد بُعـدی بـودن سیـستـم هـای اجتمـاعــی- فرهنگـی (نظـام های اجتمـاعــی). جمشيد قراجه داغى

+ انتخاب چیست؟ مـؤلفــه های آن کدامنــد وسیستـم های هدفمنـد مانند جامعه، سازمان و انسان برچه اساسی انتخـاب میکننـد؟  جمشيد قراجه داغى

+ گفتگو با جمشيد قراجه داغي  جمشيد قراجه داغى

+ اصل مفاهیـم پـدیــداری (پیــدایشــی) در یک نظـام اجتمـاعــی  جمشيد قراجه داغى

+ ابعــادِ سیـستـم هـایِ اجتماعـی- فـرهنـگـی جمشيد قراجه داغى

+ بررسی تکامل آینده نگاری علم و تکنولوژی در گذر زمان حسن کریمی فرد

+ اهداف در آینده نگاری دکتر امیر ناظمی

+ تجدد و تشخص آنتونی گیدنز

+ انسان و روباتها حسین مولا

+ مروری بر «آینده تکنولوژی» در اثر دانیل بل 

+ چهارمین انقلاب صنعتی چیست؟  کلاوس شواب

+ در مطالعات آینده نگری رضا سیف پور

+ ویژه نامه نوروزی نشریه زنان امروز  

+ عصر اطلاعات  کاستلز

+ آینده پژوهی: از قابلیت فردي تا اجتماعی محمد رضا یا رٍزاد / فاطمه رضایی کلج

+ دانشگاه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین ما هنوز ظرفیت پذیرش چند فرهنگ را ندارد دکتر مقصود فراستخواه

+ یک پیام کوتاه و مهم:‎تغیر نقشه خاورمیانه  احمد تقوائی

+ جنگ و ضد جنگ  تافلر

+ به سوی تمدن جدید : سیاست در موج سوم تافلر

+ آموزش و پرورش و آینده یوسف صفایی زاده

+ زندگی دانیل بل Daniel Bell 

+ سناریونگاري یا برنامه ریزي بر پایه ي سناریوها - 2 عزیز علیزاده، وحید وحیدي مطلق، امیر ناظمي ویراستار: سونیا شفیعي

+ رفاه مثبت ، فقر و ارزشهای زندگی  پروفسور آنتونی گیدنز

+ مفهومی از ارتباط ( عصر تضاد و تناقض ) پروفسور چارلز بی . هندی

+ سناريونگاري يا برنامه ريزي بر پايه ي سناريوها عزيز عليزاده، وحيد وحيدي مطلق، امير ناظمي

+ جراحی روح ایرانی دکتر محمود سریع القلم

+ فلسفه و زندگي روزمره دکتر موسی اکرمی

+ مجموعه کامل فیلم های آموزشی وحیدی مطلق قابل مشاهده در وب سایت آپارات وحید وحیدی مطلق

+ کلاس توسعه یعنی کلاس نقاشی دکترمحسن رنانی

+ پیشینه و آیندۀ کرسی‌های آکادمیک فلسفۀ علم در ایران دکتر موسی اکرمی

+ اندیشه های راسل ایكاف راسل ایكاف

+ تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی محسن طاهري دمنه

+ حکومت ما در مساله توسعه هنوز به جمع بندی نرسیده است دکترمحسن رنانیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995