Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


کتاب قانون اساسی زمینشهر منتشر شد:

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[13 Apr 2017]   [ اکرمی، موسی]

اکرمی، موسی، قانون اساسی زمینشهر، تهران: مؤسسۀ پژوهشی نگاه معاصر، 17 اسفند ماه 1395، جلد شمیز، 252 صفحه

فهرست کتاب:

پیشگفتار

یادآوری چند نکته

مقدمه: از جهان­-میهن­‌گرایی و ناکجاآبادنگاری گذشته تا زمینشهرنگاری کنونی و کیهانشهروندگرایی آینده

1. از نیازهای انسان تا برآورده شدن آن­‌ها

2. از بهشت تا ناکجا آباد

3. از انقلاب­‌های سیاسی-اجتماعی تا فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم روسی

4. از اندیشۀ جهان-میهنی باستانی تا ناکجا آباد/ آرمانشهرهای سدۀ بیستمی

5. ارزیابی گذرای آرمانشهرها و جهانشهروندگرایی­‌های پیشنهادی

6. پاسخ­های گذرا به چند انتقاد از طرح آرمانشهر

7. به سوی زمینشهر، با نگاهی به مبانی

8. ویژگی­‌های زمینشهر

قانون اساسی زمینشهر

مقدمۀ قانون اساسی زمینشهر

1.­0. انسان در گذرگاه پر از پیچ و خم تاریخ تمدنی خود

2.­0. مشکلات زیستجهانِ همگانی

3.­0. ضرورت پدیدآییِ نظامِ نوینِ جهانی، به نام زمینشهر، با قانون اساسی ویژه

4.­0. از زمینشهر تا کیهانشهر

فصل یکم. کلیات: تعریف، اهداف و بنیادهای زمینشهر

1.­1. مهم­ترین اهداف تأسیس زمینشهر

1.­2. مهم­ترین بنیادهای قانون اساسی زمینشهر

فصل دوم. اصول بنیادین سامانۀ شورایی زمینشهر

فصل سوم. اصول بنیادین حقوق و آزادی‌­ها و وظایف در زمینشهر

1.­3. اصول بنیادین حقوق و وظایف اشخاص حقیقی در زمینشهر

2.­3. مهم­ترین حقوق شهروندان زمینشهر

3.­3. مهم­ترین آزادی­­های شهروندان زمینشهر

4.­3. اصول بنیادین وظایفِ اشخاص حقوقی در زمینشهر

فصل چهارم. اصول بنیادین ممنوعیت­ها، نقض قوانین و دادرسی در زمینشهر

1.­4. اصول بنیادین ممنوعیت­‌ها در زمینشهر

2.­4. اصول بنیادین نقض قوانین و دادرسی در زمینشهر

فصل پنجم. اصول بنیادین مالکیت، کار، و پول در زمینشهر

1.­5. اصول بنیادین مالکیت

2.­5. اصول بنیادین کار

3.­5. اصول بنیادین پول

فصل ششم. اصول بنیادین خدمات همگانی در زمینشهر

1.­6. اصول بنیادین آموزش و پژوهش

2.­6. اصول بنیادین فرهنگ و پرورش

3.­6. اصول بنیادین بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی

فصل هفتم. اصول بنیادین برنامه­ریزی در زمینشهر

1.­7. آمار و اطلاعات در زمینشهر

2.­7. برنامه­‌ریزی در زمینشهر

فصل هشتم. شوراهای نمایندگان شغلی و غیرشغلی زمینشهری، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ آن­ها

1.­8. شوراهای نمایندگان شغلی، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­­‌ها

2.­8. شوراهای نمایندگان غیرشغلی، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­‌ها

3.­8. شوراهای نمایندگان رسانه­یی، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­‌ها

فصل نهم. قوای سه­گانۀ اجرایی و قضایی و تقنینی زمینشهری، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ آن­‌ها

1.­9. شوراهای نمایندگانِ اجرایی از روستا تا زمینشهر، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­‌ها

2­.­9. شوراهای نمایندگان قضایی، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­‌ها

3.­9. شورای نمایندگان تقنینی، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ آن­‌ها

فصل دهم. شوراهای نمایندگان انتظامی و نظامی زمینشهری، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ آن­ها

1.­10. اصول بنیادین مرتبط با نیرو­های انتظامی و نظامی

2.­10. شوراهای انتظامی زمینشهری، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­ها

3.­10. شوراهای نظامی در زمینشهر، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ آنها

فصل یازدهم. روابط میان-ایالتی در زمینشهر

فصل دوازدهم. تصویب قوانین همگانیِ زمینشهری

پیوست قانون اساسی زمینشهر یا قانون اساسی زمینشهر به معنای عام(قانون اساسی دورۀ گذار به زمینشهر)

فصل یکم: از زمینشهر به معنای زیستشهر یگانۀ زمینی تا نسبت این پیوست قانون اساسی زمینشهر با خود قانون اساسی

فصل دوم. اصول بنیادین حقوق و وظایف شهروندان در زمینشهر به معنای عام

فصل سوم. مالکیت، کار، و پول در کشور

فصل چهارم: شوراهای نمایندگان شغلی و غیرشغلی در زمینشهر به معنای عام

فصل پنجم: قوای سه­‌گانۀ اجرایی و قضایی و تقنینی در زمینشهر به معنای عام

1.­5. شوراهای اجرایی کشوری

2.­5. شوراهای تقنینی و قضایی کشوری

فصل ششم. نیروهای انتظامی و نظامی در زمینشهر به معنای عام

1.­6. نیروهای انتظامی کشور

2.­6. نیروهای نظامی کشور

فصل هفتم: روابط میانکشوری و تصویب قوانین همگانی درونکشوری در زمینشهر به معنای عام

1.­7. روابط میانکشوری

2.­7. تصویب قوانین همگانی درونکشوری

فصل هشتم: از تصویب قانون اساسی زمینشهر و پیوست آن تا اجرا و لغو پیوست

نمایۀ نام­ها و موضوع­ها

فصل يکم

کلیات: تعریف، اهداف، و بنیادهای زمینشهر

اصل 1. زمینشهر، به مثابۀ «زیستشهر یگانۀ زمینی»، متشکل از چندین ایالت به هم­پیوسته، به صورت «ایالات متحد زمین» (در فراگیری کامل زمین، بی­ هیچ استثنائی در بخشی از آن)، با شیوۀ مدیریت شورایی در همۀ سطوح خرد و کلان، و برخورداری همۀ شهروندان آن از مالکیت مُشاع همۀ زمین و ابزارهای تولید و امکانات خدمات جمعی، در چارچوب این قانون اساسی، نتیجۀ فعالیت نظری و عملی بیشترین شمار انسان­ها است، که، با ساختار اقتصادی ۔ اجتماعی ۔ زمینشهرداریِ شایسته، عدالت در ابعاد گوناگون آن (عدالت در کلیت پایگان زمینشهرداری، عدالت اقتصادی، عدالت جغرافیایی، عدالت جنسی، عدالت قومی، عدالت نژادی، عدالت درمانی، عدالت آموزشی، عدالت آموزه­یی دینی و فلسفی و اخلاقی، و…)، و همچنین حقوق اساسی زمینشهروندان، و آزادی­های اساسی آنان را تضمین می­کند، و اشخاص حقیقی و حقوقی وظایف راستین خود را به­ درستی انجام می­دهند تا جامعۀ بزرگ انسانی بر روی کرۀ پاک و سالم زمین همواره بتواند درخورِ زیستِ شایستۀ همۀ انسان­ها، و حتی دیگر گونه­‌های زیستی، باشد. تبصره. برخورداری انسان­ها از زیست­‌شناسی­‌های گوناگون (از الف. زیست­‌شناسی عیبناک تا ب. زیست­‌شناسی در سطح انسان میانگین و پ. زیست‌­شناسی برخورداری از توانایی­های گوناگون زیستی بالاتر از انسان میانگین) نشان­دهندۀ بی­عدالتی و تبعیض زیست‌­شناختی نخواهد بود. در این مورد اولاً همۀ انسان­ها، با هر زیست­‌شناسی­‌ئی، از حقوق اساسی و آزادی­‌های اساسی و وظایف اساسی یکسان برخوردارند، ثانیاً برای از میان بردن نقص زیست­‌شناختی افراد از هیچ­گونه کوشش علمی و فن­‌شناختی رایگان دریغ نخواهد شد، و ثالثاً اگر برخورداری از زیست­‌شناسی بالاتر از سطح میانگین حقوق ویژه­ئی را ایجاد می­کند به ازای آن وظایف ویژه­ئی را نیز پدید می­آورد بی­آن­که فرد برخوردار از چنان زیست­شناسی­‌ئی اجازۀ نقص حقوق و آزادی­های قانونی دیگران را پیدا کند.

اصل 2. در زمینشهر تنها قانون اساسی واحد، پایتخت زمینشهری واحد، پول واحد، و پرچم زمینشهری واحد وجود دارد. به منظور آسانی مکاتبات میان شوراها و نهادهای گوناگون از یک­سو و میان تک­تک شهروندان در سراسر زمینشهر از سوی دیگر، وجود زبان واحد در کنار زبان­های بومی ترویج می­گردد. بجز این موارد هیچ­گونه رسمیت انحصاری زمینشهری­‌ئی برای هیچ گروه یا دسته‌­بندی یا جمعیت فکری/ عقیدتی خاص یا هیچ آموزۀ اخلاقی یا دینی یا فلسفی یا نگرش عرفانی یا نظریۀ علمی یا گونه و سبک هنری یا نوع ورزشی وجود ندارد.

تبصرۀ 1. زندگی جمعی تراز زمینشهری ضمن برخورداری از مؤلفه­‌های نمونه­‌های زندگی اشتراکی گوناگون پیشاتاریخی (از آغاز پدیدآیی انسان تا آغاز پدیدآیی زمینشهر) تفاوت­های مهمی در چندی و چونی با آن­ها دارد تا در سامانۀ زمینشهری، با برخورداری از پیچیدگی­‌های فزایندۀ بالقوه، و بهره­‌گیری از درس­‌آموزی­ها در تاریخ و دستاوردهای مادی و معنوی، هم پاسخگوی نیازهای جسمی و مادی و روانی و معنوی تک­تک افراد و هم هماهنگ­ کنندۀ همۀ آنان در ساختار انداموار جامعه باشد به گونه‌­ئی که هر یک از انسان­ها برای همگان باشد و همگان برای هر یک از انسان­ها.

تبصرۀ 2. در زمینشهر چیزی به نام «ملت» و چیزی با صفت «ملّی» وجود ندارد؛ این دو مانند «دولت» و «دولتی» متعلق به پیشاتاریخ انسان، یعنی دوران پیشازمینشهری، بوده­ اند و در زمینشهر معنائی ندارند.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانچهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱ مارس ۲۰۱۸

+ سال 1397: آغاذی ترسناک برای ایران فرهاد یزدی

+ درس از تاریخ فرهاد یزدی

+ ورشکستگی بازار ایدئولوژیک (1)  فرانسیس ساندرز

+ دانایی، فلسفه و علم رضا داوری اردکانی

+ «دومین رویارویی» شناورهای سپاه با ناوهای آمریکایی طی یک هفته 

+ از این به بعد ربات‌ها زباله‫ها را جمع می‫کنند شاهراه اطلاعات

+ کتاب قانون اساسی زمینشهر منتشر شد: اکرمی، موسی

+ اعتراف : ۲۲ بهمن روز چیرگی کفر بر ایمان بود. 

+ استفان هاوکینگ: محبوبیت ترامپ غیرقابل توضیح است و برکزیت بوی فاجعه می دهد 

+  

+ ۱۱ نشانه از آینده هیجان انگیز تکنولوژی 

+ پیش‌بینی زندگی انسان در دو قرن آینده. میثم لطفی

+ سنت حقوقی مسلمانان و چالش برابری جنسیتی دکتر زیبا میرحسینی

+ تفاوت آیند ه پژوهی و آینده نگری  

+ سلسله بحثهایی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی(10) 

+ سلسله بحث هایی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی(9) 

+ سلسله بحثهایی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی(8) 

+ سلسله بحث های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی (7) 

+ آسمان بر ما جفا نکرده است دکترمحسن رنانی

+ زندگی در سیاره اورانوس 

+ جامعه اطلاعاتى: زمينه اقتصاد فراملّى و پيامدهاى آن.  ويليام. اچ. ملودى

+ آینده آزمایی شراره عاضدی تهرانی

+ آسیب شناسی کم جانی علم اقتصاد در آکادمی ایران  دکاتیر محمد فاضلی و محسن رنانی

+ نيروي كار فناوري اطلاعات 

+ فلسفه در محکمه ایدئولوژي دکتر رضا داوری اردکانی

+ بی توجهی به مسؤولیتهای اجتماعی، بر شاخه نشستن و بن بریدن است پروفسور محمدرضا سرکار آرانی

+ تجارت قرن بیست و یکم رابرت تی کیوساکی

+ کتاب «آینده ذهن» منتشر شد 

+ قربانیان عید قربان و چالش قدرت در خاندان ال سعود رضا علوی

+ گیدنز؛ مدرنیسم، پست‌مدرنیسم و راه سوم  فرهاد بذرافکن

+ تبیین خانواده‌ی دموکراتیک در نظریه‌ی راه سوم گیدنز نسرین قوامی

+ آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ: ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎري ﺟﻤﻴﺰ اوﮔﻴﻠﻮي

+ نقش رسانه‌ها در توسعه همه‎جانبه کشور محمدحسن آغاز

+ آینده‌ پژوهی و آینده شناسی نیاز مبرم مدیریت توسعه ملی 

+ آینده در تصرف رسانه‌های مجازی 

+ جهانی شدن و تنوع فرهنگ مترجم: وحیدرضا نعیمی

+ انقلاب فناوری در افغانستان ترجمه: نسترن صائبی

+ قدرت روابط انسانی  کوین جویس، مترجم: سیما مهذب حسينيان

+ چگونه مديري با اعتماد به نفس باشيم؟ ناديا گودمن - مترجم: زهرا آزموده

+ آينده نگري بحران امير محمدي

+ خلاصه کتاب ساختار انقلاب های علمی توماس کوهن حجت غلام زاده

+ دوراندیشی در فناوری 

+ چرا دورانديشي؟ 

+ كارآفريني ديجيتال، روند غالب دهه‌هاي آينده محمد علي آذري نيا

+ تشریح فرآیند تاریخی موضوع درایران 

+ نگاهي ديگر به مديريت زمان مترجمان: حسن قربانی ،حسن خسروی

+ ورود به دنیای دیجیتال جاناتان فیلدز

+ نقش دولت‌ها در قرن ارتباطات و فناوری اطلاعات  ترجمه: نیما کاووسی

+ مهارت‌های قرن بیست و ‌یکم ترجمه دکتر فریده مشایخ

+ نفت، امنیت و سیاست: آیا چین آمریکا را در خلیج فارس به چالش می‌کشد؟ گزارش راهبردی اندیشکده دانمارکی

+ هوش مصنوعی مثل هميشه پيچيده‌ است یوآب جکسون

+ این ژل خون‌ریزی شما را بلافاصله قطع می‌کند جو لاندولینا

+ فلسفه تاريخ و جهاني شدن بن درفمن

+ مدیران شایسته وتحول سازمانی مهشید باستانی پور مقدم

+ نقش مديريت دانش در آموزش عالي فاطمه شعيبي- سيد محمود هاشمي

+  

+ تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات جرمی ریف کین

+ رقص تغییر در عصر نوین 

+ رهبری در عصر فرانوگرایی مترجم: عبدالصمد خدامی

+ جهانی شدن و هویتِ قومی در ایران 

+ جهانی شدن فرهنگ، هویت گل محمدی، احمد

+ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ - ﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻟﺴﺘﺮ ﺗﺎﺭﻭ

+ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ، ﺳﺎﺭﺍ- ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ

+ مقدمه و فصل اول کتاب جامعه ي دانايي و پرسش هاي پژوهشي آينده ايلكا تومي

+ توسعه پایدار، توسعه انسانی و اشتغال دانش آموختگان جواد پورکریمی

+ آموزش عالی و گذار به جامعه مبتنی بر دانایی 

+ جهانی شدن و چالش های فراروی دولت محمد ندیری

+ انقلاب اطلاعاتي و ساختار نظام دموكراتيك جهاني دونالد – چنفيلد

+  

+ آسیب اجتماعی چیست و با آن چه باید کرد؟  سعید معیدفردر

+ از انقلاب بهمن چه ميتوان آموخت ؟ نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

+ لباس های تمیز، اقیانوس های کثیف مترجم: فرناز حیدری

+ مخاطرات افزایش تعداد شهرهای بزرگ  جرمی ریفکین

+ کار از راه دور فرصتی نوین در دنیای دیجیتال حوریه سادات برهانی

+ نگاه امنیتی نمي‌گذارد شکاف دیجیتالی از بین رود  محیا برکت

+  

+ جستاری در تاریخچه، مبانی و شاخه‌های علم هوش مصنوعی‌ 

+ گلوبالیسم یا جهانی شدن  

+ دنیای آینده با نانو تکنولوژی  

+ «انسان سالاری»، محور جامعه اطلاعاتی  

+ نابرابری اطلاعاتی; مسئله جامعه اطلاعاتی- 3 سیـد عـلی نـاظـم زاده

+ نابرابری اطلاعاتی; مسئله جامعه اطلاعاتی - 2 سیـد عـلی نـاظـم زاده

+ کرمی: رهبری جنبش محدود به خاتمی، موسوی و کروبی نیست  هانا کاویانی

+ افرادی با هوش‌های متفاوت مترجم: رزیتا شاهرخ

+ سرعت و دقت رایانه در راه رسیدن به توان انسانی پارسا ستوده‌نیا

+ جاه‌طلبانه‌ترین نظریه در فیزیک بنیادی ریچارد - دیوید

+ نوآوری؛ کلید توسعه دانایی محور دکتر شهرام یزدانی

+ World Politics h

+ چند قدم در اینترنت مترجم: میثم لطفی

+ دنیای اوباما مترجم : محمد امین خرمی

+ بی‌سوادی نوین مهدی صمدی

+ گام‌های جدید فناوری در سازمان‌های قضایی  مترجم: ميثم لطفي-

+ گام‌های جدید فناوری در سازمان‌های قضایی  مترجم: ميثم لطفي-

+ چهار گام در راه رسیدن به دولت الکترونیک کیاون دستمالچی

+ در ایالت نیوجرسی، تحریم های تازه ای علیه ایران تصویب شد -

+ ایران دیگر یکی از پنج مبدا پناهجویان ایرلند نیست -

+ محدوديت های تازه برای دانشجویان ایرانی در هلند -

+ ایران به پرداخت نیم میلیارد دلار غرامت محکوم شد -

+ هشدار آمریکا درباره سفر به ايران -

+ برای نخستين بار یک بشکه نفت، ۱۰۰ دلار معامله شد -info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995