Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


آينده نگري بحران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[05 Apr 2015]   [ امير محمدي]بحران مالي سال 2008 و اتفاقاتي كه موجب تغيير بسياري از معادلات در سطح جهان شد را بايد از چند ديدگاه مورد ارزيابي قرار داد /اهميت بحران /چگونگي شروع /تاريخ گذاري بحران /تاثيرات بحران برمناطق وهركشور/ آينده نگري بحران /جايگاه ايران و منطقه در بحران مي تواند نوع نگاه ما به بحران بوجود آمده باشد تا با بررسي دقيق ان به بسياري از راهكارهاي مقابله به آن دست يابيم..

بايد گفت كه بحران مالي سال 2008 در پي دو بحران 1994و2001 كه شدت چنداني نداشتند رخ داد. اما فقط مي توان آن را با بحران مالي سال 1929 مقايسه كرد كه به گفته اقتصاد دانان تاثيراتي بيش از خرابي هاي جنگ جهاني اول از خود به جا گذارد و تمامي كشورهاي درگير را از لحاظ رشد و توانائي اقتصادي به حدود 30 سال قبل بازگرداند، همچنين باعث شد حدود چهل ميليون كارگر بيكار شوند و تبعات آن نيز بيش از 5 سال ادامه يابد.

بحران سال 2008 نيز موج خود را تا حدودي مشابه با ديگر بحرانها اغاز كرد و باعث شد موسسات بزرگ در گوشه كنار جهان با وضعيتي بي سابقه روبرو شوند مانند ورشكستگي دو موسسه اعتباري بزرگ آمريكائي به نام هاي فاني مي و فردي مك كه همواره جهان غرب از آنها به عنوان يك الگوي وام و اعتبار نام برده است ، تعطيلي كارخانه تويوتا ،يكي از بزرگترين كارخانه جات اتومبيل سازي جهان، ورشكستگي بانكها و موسسات اقتصادي كلان و ملي كردن آنها مانند بانك نوردرن راك انگليس.

شروع بحران و تاريخ گذاري آنرا از دو جنبه ميتوان ديد :

نگاه اول، اقتصاد جامعه سرمايه داريست كه زائيده دو جريان فكري مي باشد

الف: تفكر كينزي كه جان مينارد كينز بنيان آنرا در جامعه غرب پايه گذاري كرد.
ب: تفكر نئوليبراليسم از اوايل دهه 70 تاثير گذاري در اين جوامع را آغاز كرد.
الف :بر اساس تفكر كينزي توليد، سر منشاء يك اقتصاد و مصرف لازمه رشد آن اقتصاد است. به ديگر سخن هر چه چرخه توليد و مصرف گسترده تر ميشود سرعت گردش پول بيشتر و اقتصاد شكوفاتر مي گرديد.

در اين راستا لازم بود براي سرعت بخشيدن به گردش پول تمهيداتي اتخاذ گردد كه كاهش ذخاير پولي در نزد مردم ، دادن وام اعتبار براي خريد يكي از آنها بود. در نتيجه از دهه 60 به بعد مردم كار خود را پيش فروش كرده و چيزي را خريدند كه در ازاي آن كاري را انجام نداده و اين به رشد بدهي ملي منجر گرديد.

اين بدهي عواقبي داشت كه در بحران اخير خود را به خوبي نشان داد. بدين گونه كه اگر افراد كالايي را بخرند و توانائي آنها درپرداخت سر رسيد كاهش يابد و يا ارزش كالا كاهش يابد (به خصوص اگر آن كالا جزء كالاهاي با دوام باشد نه مصرفي) اين خريد و چرخه در زماني همگاني مي شود و منجربه ورشكستگي اعتبار دهندگان ميگردد زيرا مصرف كننده چيزي توليد نكرده كه اعتبار دهنده بتواند آن را به تملك خود درآورد.

در اين بين تفكري نئوليبرال از ابتداي دهه 70 در اين جوامع شيوع پيدا كرد و بناي يك تفكر پول مداري را گذاشت و چرخش محوريت اقتصاد از توليد را به پول مداري و اقتصاد ماليو(سفته بازي) كشاند. اساس اين تئوري نئوليبرال بوده است و در همين راستا بازارهاي بورس ، سهام و در كنار آن بازار مبادلات ارزي فاركس رونق شگرفي گرفت.

به يك معادله دقت كنيد:

مواد اوليه + كار + نرم افزار = محصول توليدي

در اين بين ارزش افزوده ناشي از كار نيروي كار بوجود مي ايد و باعث ايجاد قدرت خريد معادل توليد خود مي گردد كه اضافه اين ارزش افزوده به عنوان سود به صاحب سرمايه بر ميگردد تا به گسترش چرخه توليد و فضاي توليد انجامد.از دهه 70 اين چرخه بيمار شد و معادله به پول + نرم افزار = پول + سود تبديل شد.

يعني در اين بين كالا جائي ندارد بلكه فقط گردش پول، شناخت دقيق سرمايه گذاران از موقعيت هاي بازار، سفته بازي و بهره كشي از پول باعث ايجاد ثروت كلان دهه 80 در جامعه غربي شد. به طوري كه تعداد افرادي كه بيش از 50.000.000 ميليون دلار ثروت داشتند از چند هزار نفر به چند صد هز ار نفر رسيد و بيش از يك صد نفر ميلياردر در جهان بوجود آمدند كه تا قبل از دهه 70 كمتر از چند نفر بودند .

در نتيجه اين سرمايه ها كه غير مولد بوده و تفكري راحت طلبانه را در پشت سرخود داشت به گسترش روز افزون اين چرخه كمك كرد.

در دهه90 با گسترش خطوط ارتباطي و اينترنتي، بازار سهام و ارز به منازل وارد شد به طوري كه بازار ارز (فاركس ) از ابتداي دهه 90 كمتر از يك صد ميليارد دلار مبادله روزانه خود را به بيش از 2.5 تريليون دلار مبادله گسترش داد و اين حباب روزبه روز سمت بحران گسترش يافت وپولي كه در اين زمان توليد مي شد در ازاي كالا نبود بلكه باز هم پول بود.

ب : در دهه اول قرن جديد بانك فدرال رزور آمريكا كه حكم بانك مركزي را دارد طي 19 فقره اقدام به كاهش نرخ بهره تا مرز 1.5 درصد كرد زيرا معتقد بود از ركودي كه ممكن است بوجود آيد جلوگيري ميكند.

امروزه هيچ دليل منطقي ديده نمي شود و اين كاريزماي آلن گريسپن رياست بانك فدرال رزور بود كه همگان فكر مي كردند وي كينز دوم است ولي اين بحران ثابت كرد هميشه شباهتها باعث ايجاد عملكردهاي يكسان نمي شود و تئوري اقتصادي وي در اقتصاد غرب فاجعه ايجاد نمود.

در ديد كلي نمي توان گفت عملكرد تنها اين مرد باعث بحران شد بلكه فقط تاريخ بحران را به جلو آورد و كمي وسعت آن را گسترش داد.

اما عملكرد بانك مركزي آمريكا
اين بانك پس از كاهش نرخ بهره به دو مسئله دامن زد

گسترش وام دهي حتي به افرادي كه تا آن زمان امكان دريافت وام و توانائي بازپرداخت را نداشتند.
امكان فروش اين وام ها به موسسات سرمايه گذاري در داخل و خارج از آمريكا
در نگاه اول اين وام دهي به افراد باعث رونق كاذب مسكن گرديد باعث ايجاد طمع همين افراد گرديد .رونق وامدهي بيشتر منجر به روزي گرديد كه حباب منفجر شد و موسسات اعتباري با ميلياردها دلار وام بي پشتوانه (كه معادل آن كالائي جهت تملك نبود)ماندند .

در نگاه دوم به وام ها ،شخص مي توانست به مرور اقساط و بهره بيشتري بدهد كه به آن وام هاي ساب پرايم گفته مي شد. شخص به خيال اينكه در آينده ارزش ملك و در امد شان افزايش مي يابد اقساط سنگين تري را پرداخت كنند.

اشخاص بدين جهت وام مي گرفتند ومسكن مي خريدند كه در آينده خانه گران تر ميشود ومي توانند از اين شرايط بهره مند شوند تا اقساط را بدهند .

حتي مسكن را بدون آنكه نيازي داشته باشند ميخريدند و فقط از گراني آن استفاده نموده و آنرا اجاره مي دادند به طوري كه با افزايش تدريجي اقساط در اوايل ميزان كرايه دريافتي معادل اقساط خانه بود.

اين امر در كشورهاي حاشيه خليج فارس به شدت رونق داشت اين عمل زماني كه ركود شروع شد انان را با ميلياردها دلار بدهي مردمي كه در ازاي آن چيزي نداشتند روبرو كرد.

در همين راستا اين وام ها به صورت بسته هاي سرمايه گذاري فروخته شد. شخص با بانك روبرو نبود بلكه سرمايه گذار اين بسته را مي خريد ( اصل پول را به بانك باز مي گرداند ) و از بهره وام گيرنده سود مي برد. تصور كنيد وامي كه خود حامل ويروس عدم توانائي (قيمت همچنان رشد مي كند) است بي پشتوانه به كشورهاي اروپائي صادر گرديد.

انديشه نئو ليبرال پول مدار باعث ايجاد رشد نقدينگي و عدم رشد موازي توليد شد ومنجر به دادن وام و اعتبار بيشتر گرديد .اين رشد اعتبار و پيش خريدكردن توليد انجام نشده، منجر به تشكيل يك حباب كاذب گرديد و بيشتر در مسكن متبلور شد كه انفجارش ناشي از اشباع بازار و رشد بي حد قيمت ها بود و منجربه ركودي گرديد كه باعث عدم بازپرداخت وام ها و ورشكستگي بانكها ، موسسات اعتباري ، وام دهنده و در نتيجه بحران سال 2008شد.

اما تاثيرات بحران

در زمان بحران تفكري بوجود آمد كه ملي كردن صنايع ورشكسته و بانكها بود كه يك نوع سوسياليسم محترمانه است. اما اين تفكر از ماليات بر در آمد ماليات دهندگان و عموم مردم پرداخت مي شود.

اين عموم مردم هستند كه با پرداخت ماليات و در آمدي كه براي جامعه در طول يك سال ايجاد مي كنند يك قدرت اقتصادي در سايه يك رفاه اجتماعي را انتظار دارند.

به عنوان مثال زماني كه جامعه اي درگير جنگ مي باشد اين سود ، ماليات ، ارزش ايجاد شده ملي و در نهايت توليد خالص ملي است كه با هر انفجار و گلوله نابود مي شود در اين بين همگان بايد شريك باشند وهستند .

در زمان بحران سود را سرمايه دار از آن خود كرده است ولي هزينه ملي كردن مانند انفجار گلوله است ،در يك جامعه بايد همگان به يك نسبت هزينه پرداخت كنند عدم مديريت يك جامعه را بايد همگان بپردازند پس نتيجه اينكه سود براي سرمايه دار و ضرر براي همگان است مانند 700 ميليارد دلار كمك دولت كه بايد در رفاه عمومي هزينه مي شد.

آينده نگري بحران

اولين مشكلي كه كشورهاي درگير با بحران دارند كاهش سرمايه گذاري هاي ملي است . با اين سوسياليسم ناخواسته آمريكايي و پرداخت پول به بخش هاي متضرر اين هزينه از سرمايه گذاري هاي ملي كاسته ميشود و نتيجه آن در بيمه هاي اجتماعي و خدمات رفاهي متبلور مي شود.

از طرفي اين ورشكستگي ها باعث ايجاد دو نگاه متفاوت مي گردد اول اينكه يك ياس و ترس را در دل سرمايه گذاران ايجاد كرده و باعث مي گردد سرمايه گذاران به انباشت سرمايه بيش از پيش علاقه مند شوند تا سرمايه گذاري هاي پرريسك در شركت ها. اين امر در قيمت جهاني طلا منجر به صعود تا مرز 1000 دلار گرديد وخريد طلا هنوز بهتر از هر چيز ديگر است .

آماري از خريد جواهرات و حتي اشياء عتيقه از سوي موسسسه گالوپ منتشر شد كه ناشي از همين امر بود ونشان داد كاهش زيادي در خريداين دو مورد رخ نداده است.

از سوي ديگر باعث كاهش سرمايه گذاري در جهت بهبود وضعيت توليد و گسترش ابزار توليد خواهد گرديد و باز اين بخش صنعت است كه متضرر مي شود.ايران در اين بحران با يك جهش 30 درصدي در صادرات كه البته عمدتا نفت و ناشي از گراني آن بوده با 116 ميليارد دلار (در صورتي كه اتحاديه اروپا را يك كشور محاسبه كنيم) مقام 25 را در بين كشورهاي صادر كننده جهان به خود اختصاص داده است .

به نظر مي رسد در صورتي كه قيمت نفت مابين دو حد 40 تا 65 دلار نوسان داشته باشد ايران بتواند تا پايان سال 2009 استقامتي خوب را در برابر اين بحران از خود نشان بدهد

البته كشور ما در اين بين كمتر اسيب ديده است زيرا شركاي بازرگاني اش را همواره خودانتخاب كرده و كشورهاي خاصي را هدف و مد نظر داشته است.

با نگاه به سقوط 68 درصدي بورس دوبي در طول كمتر از يك سال ، بازاربورس ايران كمترين ضربه را دريافت كرده و ايران تنها كشور توليد كنند جهان بود كه توانست در صنايع خودور سازي كه رشدي دو رقمي را به خود اختصاص دهد.

هدف نقد وبررسي كيفي محصولات و توليدات نيست بلكه مصونيت نسبي ايران از اين حوادث است به خصوص در مقايسه با كشور هاي حاشيه خليج فارس كه شديدا وابسته به سرمايه گذاري خارجي بودند و با اين بحران، اولين سرمايه ها ي خارج شده،از اين كشورها بود.

انديشه مي شود موج هاي بعدي اين بحران ناشي از ركود خزنده اي باشد كه در سطح جهان گسترده شده و ايران باز هم با تدبيري ميتواند كمترين آسيب را ببيند. در اين بين نسخه اي براي جهان سرمايه داري پيچيده شده است به نظر مي رسد براي كشور ما هم مي تواندبا كمي بازبيني و دور انديشي يك داروي التيام آور خوبي باشد .

هر چند حتي مي تواند براي آنان همانند دارو باشد ولي براي ما فرصتي براي پيشي گرفتن از بسياري رقيبا است .گفته مي شود بايد بازگشتي به اقتصادي كينزي داشته باشيم .

يعني باز هم توليد را در صدر جدول قرار داده و كارمداري را جايگزين پول محوري كرد . كاري كه روزولت در آن زمان انجام داد تكرارشود و تنها داروي اقتصاد سرمايه داري همان است كه خود آورده بود.در اين راستا فرصت هايي پيش مي ايد كه با تعطيلي پروژها در كشورهاي خليج فارس ، فرار سرمايه از آن مناطق و بازگشت سرمايه گذارن به خارج از كشورهاي سرمايه داري براي پيدا كردن بازارهايي است كه ازاين بعد بايد منتظرآنها بود.

ايران مي تواند با آمار نشان دهد كه چطور از چنين بحران ها ئي توانسته سر بلند بيرون ايد و سرمايه گذرا را متقاعد كند كه با سياست ها وكنترل دولتي به موقع خود مي تواند تضمين محكمي براي او باشد.

يك قانون خوب ، مشتري مدار و سرمايه پذير با روحيه ايراني به همراه پشتيباني ملي از اين عملكرد مي تواند يك بستر بسيار طلايي را برا ي كشور ما فراهم كند تا در آرامشي كه از اواخر سال 2009 با آمار هاي خوش بينانه در زمينه مشاغل درآمريكا ايجاد شود بتوان بانكها و شركت هاي سرمايه گذار را متقاعد به نگاهي بهتر و سرمايه گذاري در ايران نمود و با اين امر مي توان از يك اقتصاد نفتي كه سالها قطع وابستگي آن آرزوي همگان شده در سال هاي آتي رشد و بالندگي اقتصادي را تضمين نمايد.


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانجمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۰ آوریل ۲۰۱۸

+ درس از تاریخ فرهاد یزدی

+ ورشکستگی بازار ایدئولوژیک (1)  فرانسیس ساندرز

+ دانایی، فلسفه و علم رضا داوری اردکانی

+ «دومین رویارویی» شناورهای سپاه با ناوهای آمریکایی طی یک هفته 

+ از این به بعد ربات‌ها زباله‫ها را جمع می‫کنند شاهراه اطلاعات

+ کتاب قانون اساسی زمینشهر منتشر شد: اکرمی، موسی

+ اعتراف : ۲۲ بهمن روز چیرگی کفر بر ایمان بود. 

+ استفان هاوکینگ: محبوبیت ترامپ غیرقابل توضیح است و برکزیت بوی فاجعه می دهد 

+  

+ ۱۱ نشانه از آینده هیجان انگیز تکنولوژی 

+ پیش‌بینی زندگی انسان در دو قرن آینده. میثم لطفی

+ سنت حقوقی مسلمانان و چالش برابری جنسیتی دکتر زیبا میرحسینی

+ تفاوت آیند ه پژوهی و آینده نگری  

+ سلسله بحثهایی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی(10) 

+ سلسله بحث هایی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی(9) 

+ سلسله بحثهایی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی(8) 

+ سلسله بحث های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی (7) 

+ آسمان بر ما جفا نکرده است دکترمحسن رنانی

+ زندگی در سیاره اورانوس 

+ جامعه اطلاعاتى: زمينه اقتصاد فراملّى و پيامدهاى آن.  ويليام. اچ. ملودى

+ آینده آزمایی شراره عاضدی تهرانی

+ آسیب شناسی کم جانی علم اقتصاد در آکادمی ایران  دکاتیر محمد فاضلی و محسن رنانی

+ نيروي كار فناوري اطلاعات 

+ فلسفه در محکمه ایدئولوژي دکتر رضا داوری اردکانی

+ بی توجهی به مسؤولیتهای اجتماعی، بر شاخه نشستن و بن بریدن است پروفسور محمدرضا سرکار آرانی

+ تجارت قرن بیست و یکم رابرت تی کیوساکی

+ کتاب «آینده ذهن» منتشر شد 

+ قربانیان عید قربان و چالش قدرت در خاندان ال سعود رضا علوی

+ گیدنز؛ مدرنیسم، پست‌مدرنیسم و راه سوم  فرهاد بذرافکن

+ تبیین خانواده‌ی دموکراتیک در نظریه‌ی راه سوم گیدنز نسرین قوامی

+ آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ: ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎري ﺟﻤﻴﺰ اوﮔﻴﻠﻮي

+ نقش رسانه‌ها در توسعه همه‎جانبه کشور محمدحسن آغاز

+ آینده‌ پژوهی و آینده شناسی نیاز مبرم مدیریت توسعه ملی 

+ آینده در تصرف رسانه‌های مجازی 

+ جهانی شدن و تنوع فرهنگ مترجم: وحیدرضا نعیمی

+ انقلاب فناوری در افغانستان ترجمه: نسترن صائبی

+ قدرت روابط انسانی  کوین جویس، مترجم: سیما مهذب حسينيان

+ چگونه مديري با اعتماد به نفس باشيم؟ ناديا گودمن - مترجم: زهرا آزموده

+ آينده نگري بحران امير محمدي

+ خلاصه کتاب ساختار انقلاب های علمی توماس کوهن حجت غلام زاده

+ دوراندیشی در فناوری 

+ چرا دورانديشي؟ 

+ كارآفريني ديجيتال، روند غالب دهه‌هاي آينده محمد علي آذري نيا

+ تشریح فرآیند تاریخی موضوع درایران 

+ نگاهي ديگر به مديريت زمان مترجمان: حسن قربانی ،حسن خسروی

+ ورود به دنیای دیجیتال جاناتان فیلدز

+ نقش دولت‌ها در قرن ارتباطات و فناوری اطلاعات  ترجمه: نیما کاووسی

+ مهارت‌های قرن بیست و ‌یکم ترجمه دکتر فریده مشایخ

+ نفت، امنیت و سیاست: آیا چین آمریکا را در خلیج فارس به چالش می‌کشد؟ گزارش راهبردی اندیشکده دانمارکی

+ هوش مصنوعی مثل هميشه پيچيده‌ است یوآب جکسون

+ این ژل خون‌ریزی شما را بلافاصله قطع می‌کند جو لاندولینا

+ فلسفه تاريخ و جهاني شدن بن درفمن

+ مدیران شایسته وتحول سازمانی مهشید باستانی پور مقدم

+ نقش مديريت دانش در آموزش عالي فاطمه شعيبي- سيد محمود هاشمي

+  

+ تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات جرمی ریف کین

+ رقص تغییر در عصر نوین 

+ رهبری در عصر فرانوگرایی مترجم: عبدالصمد خدامی

+ جهانی شدن و هویتِ قومی در ایران 

+ جهانی شدن فرهنگ، هویت گل محمدی، احمد

+ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ - ﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻟﺴﺘﺮ ﺗﺎﺭﻭ

+ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ، ﺳﺎﺭﺍ- ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ

+ مقدمه و فصل اول کتاب جامعه ي دانايي و پرسش هاي پژوهشي آينده ايلكا تومي

+ توسعه پایدار، توسعه انسانی و اشتغال دانش آموختگان جواد پورکریمی

+ آموزش عالی و گذار به جامعه مبتنی بر دانایی 

+ جهانی شدن و چالش های فراروی دولت محمد ندیری

+ انقلاب اطلاعاتي و ساختار نظام دموكراتيك جهاني دونالد – چنفيلد

+  

+ آسیب اجتماعی چیست و با آن چه باید کرد؟  سعید معیدفردر

+ از انقلاب بهمن چه ميتوان آموخت ؟ نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

+ لباس های تمیز، اقیانوس های کثیف مترجم: فرناز حیدری

+ مخاطرات افزایش تعداد شهرهای بزرگ  جرمی ریفکین

+ کار از راه دور فرصتی نوین در دنیای دیجیتال حوریه سادات برهانی

+ نگاه امنیتی نمي‌گذارد شکاف دیجیتالی از بین رود  محیا برکت

+  

+ جستاری در تاریخچه، مبانی و شاخه‌های علم هوش مصنوعی‌ 

+ گلوبالیسم یا جهانی شدن  

+ دنیای آینده با نانو تکنولوژی  

+ «انسان سالاری»، محور جامعه اطلاعاتی  

+ نابرابری اطلاعاتی; مسئله جامعه اطلاعاتی- 3 سیـد عـلی نـاظـم زاده

+ نابرابری اطلاعاتی; مسئله جامعه اطلاعاتی - 2 سیـد عـلی نـاظـم زاده

+ کرمی: رهبری جنبش محدود به خاتمی، موسوی و کروبی نیست  هانا کاویانی

+ افرادی با هوش‌های متفاوت مترجم: رزیتا شاهرخ

+ سرعت و دقت رایانه در راه رسیدن به توان انسانی پارسا ستوده‌نیا

+ جاه‌طلبانه‌ترین نظریه در فیزیک بنیادی ریچارد - دیوید

+ نوآوری؛ کلید توسعه دانایی محور دکتر شهرام یزدانی

+ World Politics h

+ چند قدم در اینترنت مترجم: میثم لطفی

+ دنیای اوباما مترجم : محمد امین خرمی

+ بی‌سوادی نوین مهدی صمدی

+ گام‌های جدید فناوری در سازمان‌های قضایی  مترجم: ميثم لطفي-

+ گام‌های جدید فناوری در سازمان‌های قضایی  مترجم: ميثم لطفي-

+ چهار گام در راه رسیدن به دولت الکترونیک کیاون دستمالچی

+ در ایالت نیوجرسی، تحریم های تازه ای علیه ایران تصویب شد -

+ ایران دیگر یکی از پنج مبدا پناهجویان ایرلند نیست -

+ محدوديت های تازه برای دانشجویان ایرانی در هلند -

+ ایران به پرداخت نیم میلیارد دلار غرامت محکوم شد -

+ هشدار آمریکا درباره سفر به ايران -

+ برای نخستين بار یک بشکه نفت، ۱۰۰ دلار معامله شد -

+ جواهری و حسين خواه از زندان آزاد شدند  .info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995