Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


فهم سواد اطلاعاتی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[16 Nov 2017]   [ ]

فهم سواد اطلاعاتی● مقدمه

ما دانشكده ها ،كتابخانه ها و منازلمان را با فناوریهای الكترونیكی مجهز نموده ایم اما آیا ما دانشجویان و اساتید را در برابر اطلاعاتی كه سخت آنهارا مورد حمله قرار می دهند بوسیله این فناوریها مجهز نموده ایم؟ چه اتفاقی می افتد هنگامی كه دانشجو می تواند اطلاعات بیشتری از اینترنت بدست آورد آیا در گذشته اطلاعات بوسیله یك استاد یا یك تكست بوك انتقال پیدا می كرد؟ یك دانشجو در هنگام برخورد با اطلاعات زیاد و ممكن چه باید انجام دهد؟ كدام اطلاعات قابل قبول می باشد و كدام قابل قبول نیست؟
امروزه با دسترس بودن اطلاعات درست و غلط زیاد هركسی را در راستای سیستم آموزشی قرار می دهد یا نمی دهد- باید نه تنها مهارتهای خواندن و مهارتهای كامپیوتری داشته باشد بلكه همچنین می بایست مهارتهای اطلاعاتی هم داشته باشد.

● سواد اطلاعاتی چیست؟

اصطلاح سواد اطلاعاتی بعضی اوقات ترجیحا به عنوان اطلاعات مناسب و بطور عموم به عنوان توانایی دسترسی ، ارزیابی ، سازماندهی واستفاده از اطلاعات در یك تنوع از منابع تعریف شده است برای اینكه كسی دارای سواد اطلاعاتی گردد باید چگونگی وضوح یك موضوع یا ناحیه ای از دستورالعملهای مورد نیاز را بشناسد. انتخاب اصطلاحات مناسبی را برای روشنی مفهوم یا موضوع مطابق دستورالعمل یك خط مشی جستجو انتخاب كند كه منابع مختلف اطلاعاتی و روشهای متنوعی كه اطلاعات را سازماندهی می نماید فرموله كند.
داده های جمع شده را برای ارزیابی ، تناسب ، كیفیت و مفید بودن تحلیل نماید و بطور صحیح اطلاعات را به طرف دانش سوق دهد(انجمن كتابداری امریكا۱۹۸۹)این شامل یك فهم عمیق از چطور و كجا اطلاعات را پیدا كردن می شود. توانایی قضاوت دراطلاعات هدفدار و محتاطانه می باشد ، چطور بهترین اطلاعات می تواند به نشان دادن مشكل یا انتشار آن در یك دست كمك نماید.
سواد اطلاعاتی همانند سواد كامپیوتری كه نیازمند شناخت فناورانه است واینكه چطور نرم افزار و سخت افزاری را بسازیم نیست یا سواد كتابخانه كه نیازمند توانایی استفاده از مجموعه كتابخانه و خدماتش می باشد نیست. همچنین یك ارتباط قوی متعلق به همه این مفاهیم وجود دارد. هر كدام از این سوادها چندین سطح از تفكر را بصورت حیاتی نیاز دارند. اما در مقایسه با سواد كامپیوتری سواد اطلاعاتی صرفا به آنسوی دسترسی داشتن به دانش چطور استفاده نمودن از فناوری می رود زیرا فناوری تنها كیفیت آموزش تجربی را تضمین نمی نماید. ودر مقایسه با سواد كتابخانه ای ، سواد اطلاعاتی بیشتر از جستجو در یك فهرست پیوسته یا مواد مرجع دیگرمی باشد زیرا سواد اطلاعاتی یك تكنیك نیست بلكه یك هدف برای آموزشگران می باشد.(گیلتن۱۹۹۴)
سواد اطلاعاتی به یك آگاهی از روشی كه سیستم های اطلاعاتی كاربردی و ارتباط دینامیك بین یك نیاز اطلاعاتی ویژه و منابع و كانالهای مورد نیاز به منظور رضایت آن نیاز مورد نیاز است.
● چرا باید سواد اطلاعاتی را مورد بحث قرار دهیم؟
نیاز به ارزیابی مقبولیت اطلاعات چیز جدیدی نیست اما اخیرا اغلب آموزشگران منتظرند تا بدقت چندین مجموعه از مواد مرجع انتخابی در كتابخانه های دانشگاهی و عمومی را كه شاخه محدودی از متون وسیع مورد توافق را در كلاس درس یا در كتاخانه شخصی مورد بحث قرار دهند. بهرحال اززمانی كه هر كسی می تواند یك صفحه وب بسازد، برای مثال شما چطور می توانید بگویید اطلاعات مورد اطمینان است یا نه؟یك نكته حیاتی در باره استفاده از اینترنت این است كه اطلاعات پستی خصوصی نیازمند گذر از قید و بندهای ویراستاری رسمی یازیر گذر هر نوع از چك حقایق نیست. بی میلی در جستجوی اطلاعات از منابع قابل اطمینان ودرست از قبیل كتابهای خوب نمایه شده یا اطلاعات وسوسه انگیز نتایج كامپیوتری اما كیفیت پایین حاصل می شود نه تنها ما باید آموزشگران با بصیرتی باشیم بلكه علاوه بر آن ما باید بطور مداوم آموزش ببینیم. اگر چه در این جهان تغییراتی بصورت افزایشی صورت گرفته است بنابراین نیاز به یادگیری احساس می شود. تغییرات هولناكی هم در میزان وهم در تنوع منابع اطلاعاتی دیده می شود ، تغییرات وسیعی در فناوری ایجاد شده كه روی زندگیمان از بانكداری گرفته تا مراقبت پزشكی و هرچیز دیگری تاثیر می گذارد. ما نیاز داریم برای دانستن بیشتر و یادگیری بیشتر در جهان اطرافمان تغییر را بپذیریم. طبق یافته های بریویچ و جانز در سال ۱۹۹۳ سواد خواندن بصورت رسمی ، نوشتن و دلایل حسابگرانه برای یادگیری در طول دوران زندگی سودمند می باشند. كمیت افزایش اطلاعات از همه منابع و فشار به منظور ابقا در یك حالت استمرار از مفاهیم یادگیری مداوم كه ما باید دراستفاده از اطلاعات مهارت داشته باشیم. نیاز به شروع واستفاده از اطلاعات در تمامی حالتهای زندگی احساس و فراهم آوری سواد اطلاعاتی مناسب باید با فراهم آوری سوادهای دیگربا هم آمیخته شوند(دارچ و دیگران سال ۱۹۹۷ )
● مشكلات آموزشی
با سواد اطلاعاتی شدن یك فرایند موثر است ، ایجاد جستجو در خارج از حیطه دانش از چندین منبع نسبت به دریافت و گزارش حقایق انفعالی ، روش استاد باید دانش یك مربی یا راهنما را افزایش دهد.(انجمن رسانه آموزشی ویسكانسین) استادان ، پروفسورها ، استادیاران ، كتابداران ، مدیران وجامعه باید برای همكاری توسعه روشهایی كه نه تنها مشكلات دانشجویان در استفاده از مواد كلاس درس بلكه همچنین در استفاده منابع اجتماع زیادی را حل نماید.
استادان باید آمادگی اینرا داشته باشند كه به دانشجو تفكر لازم ،مشاهدات جدید هوشمندانه ، خلاق و استفاده گر از اطلاعات آموزش دهند.(لنوكس۱۹۹۳)
هدف اینست ابتدا دانشجویان را برای چگونگی یادگرفتن(یاد بگیرد چگونه آموزش ببیند) آماده نماییم و این مهرتها را در محدوده های دیگر زندگیشان یاد بگیرند بنابراین آنها می توانند جستجوگران و مشتریان اطلاعات سراسر زندگیشان باشند.
استادان در تمامی موضوعات باید نگرش درست ورسمی بایك كوشش در پرسش از یادگیرنده و فرایند پرسش علمی از وی داشته باشند.(لنوكس۱۹۹۳)
این به معنی انتقال چندین مسئولیت در كسب دانش از استاد به دانشچو و مجاز بودن دانشجویان برای توسعه پرسش ها ، خط مشی ها برای جستجوی جوابها و فرموله كردن نتایج می باشد. آن همچنین به معنی داشتن سخنرانیهای كمتر و جایگزینی آنها با خط مشی های كاربردی در سواد اطلاعاتی می باشد.(كمیسیون آموزش عالی۱۹۹۵)
با توافق نظر ، آموزشگران و محققین باید دست به گریبان شوند با تعریف استانداردها و شایستگیهای سازمانیافته با سواد اطلاعاتی روشهای جدید موثری برای استخدام آموزشگران و اندازه گیری نتایج و برخورد این قبیل آموزشی كلرادو(۱۹۹۴) ، انجمن كتابداران آموزشگاهی وانجمن ارتباطات و فناوری آموزشی (۱۹۹۶) ، آموزشگاهای عمومی بلینگهام (۱۹۹۶) شش مهارت بزرگ (ایزنبرگ و بركویتز۱۹۹۰) و دانشگاه ایندیانای پنسیلوانیا(اسلاتر و ناپ۱۹۹۴) انتقال یافته اند.
● مشكلات یادگیری
مقداری از یادگیریهای ما در مجموعه های رسمی چه و كجا پكیجها و مطالب آماده شده می باشند كه ما انهارا یاد می گیریم و بصورت اتفاقی میباشند. اما یادگیریهای زیاد همچنین در مجموعه های غیر رسمی و غیر رسمیانه بصورت خوبی اتفاق می افتند. سواد اطلاعاتی در همه سه نوع جانشینی یادگیری بصورت حیاتی وجود دارد.
با سواد اطلاعاتی شدن شامل یك تغییرموثر و یك روش برای دانشجویان زیادی است كه یادگیری را آموخته اند. اول از همه دانشجویان باید بطور خود آموز در پی یادگیری باشند. این نوع از استقلال ، دانشجویان را در یادگیری موثر آماده می نماید تا مشكل زندگی واقعی را حل نمایند.(برویك و جی۱۹۸۹). همچنین در باسواد شدن اطلاعاتی ، دانشجویان مسئولیت بیشتری را برای یادگیری شخصیشان هم بصورت خصوصی یا در كارهای گروهی میپذیرند.
تحت عنوان دانشجویانی كه شایستگی بیشتری در استفاده از آپشن های منابع اطلاعاتی دارند انها نسبت به روشهای یادگیری و روشهای ترجیهی یكسان سازی دانش آگاهی می یابند(بلكلی و كاریگان۱۹۹۴)
یك روش موفق برای توسعه مهارتهای سواد اطلاعاتی در یادگیری منابع گسترش یافته می باشد كه دانشجویانی را شامل می شود كه مسئولیت بیشتری در قرار گیری منابع بیشماری در جریان یادگیری و پذیرفتن آن می باشند. این نگرش مهارتهای یادگیری دوران زندگی را تكامل می بخشد زیرا دانشجویان در حال یادگیری از همان منابعی كه برای استفاده در زندگی روزانه از قبیل كتابها ، روزنامه ها ، تلویزیون ، پایگاههای اطلاعاتی ، اسناد دولتی ، كارشناسان موضوعی و دیگران هستند(انجمن كتابداران امریكا۱۹۸۹)
گذشته از این ، یادگیری منابع گسترش یافته یك امتیاز بزرگ را فراهم می نماید(آن به دانشجویان اجازه می دهد به منظور انتخاب موادی كه سطوح آكادمیكی شان را و روشهای یادگیری ترجیحی كه اخذ نموده اند تا ویژگی فرایند یادگیری را در دانشجویان بصورت خصوصی كمك نماید).● مشكلات آموزشگاهها
به منظور تربیت آموزشگرانی كه دارای سواد اطلاعاتی هستند ، آموزشگاهها نیاز به مهارتهای سواد اطلاعاتی كاملی در اثنای دوره تحصیلی در شروع تمامی محدوده های موضوعی در سالهای آغازین تحصیلی دارند.
موسسات آموزشی كه مایلند آموزشگران را در طول زندگی تربیت نمایند باید در چندین بیس تفكر مجدد در دانشكده متخصص اطلاعات را از قبیل كتابداران و متخصصین رسانه ای را تعلیم دهند و با یكدیگرتا پایان كار كنند و عهده دار این قضیه شوند.(بریتینگهام۱۹۹۴).
برای مثال ، یك رئیس بعنوان رهبر آموزشی ، ترویج می دهد یادگیری منابع گسترش یافته را بوسیله طرح مناسب زمانی و حمایتهای بودجه ای كه فراهم می نماید. بعنوان متولیان آموزشی ، كلاس درس ومتخصصین رسانه كتابخانه ای بطور موثری در شناسایی نیازهای یادگیری دانشجویان ، توسعه واحدهای آموزشی كه آسان می نماید فعالیتهایی كه عمل مفهومی پیشنهادی را در استفاده از یك تنوع از منابع اطلاعاتی و برنامه راهنمای دانشجویی را شامل می گردد(انجمن رسانه آموزشی ویسكانسین).
بر اساس مطالعه ای كه اخیرا انجام گرفته فاكتورهای زیر نتیجه ای را به دنبال داشت كه در آن مهارتهای اطلاعاتی موفقیت آمیز در دوره تحصیلی دانشگاهی را نشان می دهد.
- این موسسه یك تعهد قوی برای نتایج آموزشی عالی برای دانشجویان در محدوده تفكر حیاتی ، حل مشكل و مهارتهای اطلاعاتی دارذ.
- مدیران كتابخانه تعهدات بلند مدتی برای دستورالعمل كتابخانه تكمیلی در دوره تحصیلی دارند.
- دانشكده و كتابداران در دوره تحصیلی جهت توسعه باید با یكدیگر كار كنند.(۱۹۹۵).
محدوده تحصیلی مناسبب با یادگیری مشكل گسترش یافته شامل نظم مجدد روشهای آموزشی و ارتباط آموزشی تحت عنوان خط مشی های ارزیابی شده جایگزین می شود.(بلیكلی و كاریگان۱۹۹۴).
● مشكلات كتابداران و كتابخانه ها
كتابداران در آغازراه (۱۹۷۰) در مفاهیم ایده ای از سواد اطلاعاتی وارتباطش با یادگیری در طول زندگی پیشقدم شدند ابتداعا مفهوم سواد اطلاعاتی كه تاكید می كرد روی روش بعدی كتابخانه ها و كتابداران در كمك به استفاده و كاربرد اطلاعات تكامل بخشیدند.
برخورد موثر از یادگیری متنی گسترش یافته تا یادگیری منابع گسترش یافته شامل استفاده رفتاری از مواد كتابخانه ای ویك تقاضا می شود برای منابع رسانه ای بیشتر و متنوع ، شامل مواد چاپی . در نتیجه ، مدیران آموزشگاهی به ارزیابی مجدد اینكه چطور سرمایه ها توزیع شوند بین بودجه تكست بوك ها وبودجه برای منابع رسانه ای كتابخانه نیاز خواهند داشت.
كتابخانه های عمومی مجبورند بیشتر هماهنگ شوند بصورت تنگاتنگ با آموزشگاهها و سایت های آموزشی دیگر به منظورتامین دسترسی مفید به منابع اطلاعاتی و فناوری برای همه سنین و توانائیها برای باقی گذاشتن یك منبع جامع قوی برای آموزش در طول زندگی چنانچه متخصصین اطلاعاتی ، كتابداران نامیده می شوند بطور متناوب برای مشاوره با استادان وآموزشگران وبه منظور آموزش وراهنمایی در زمینه مهارتهای سواد اطلاعاتی نه تنها در كتابخانه های آموزشگاهی و دانشگاهی بلكه در كتابخانه های عمومی و اختصاصی بخوبی فراهم شده است .
توجه مهمی برای همه نوع از كتابخانه ها و جود دارد كه رشته ای از حمایت ها را كه این كتابخانه ها استفاده دارند داده و ان تفكر از دارائیهای كتابخانه و تقاضا برای سهم منابع متعلق به پلكان های كتابخانه ها از اهمیت امانت بین كتابخانه ای افزونی یافته است.
● مشكلات محل كار
امروزه تغییرات زیادی درمحل كار اتفاق می افتند. مستخدمین انتظار دارند از پیشرفتهای فناورانه سریع تا عملیات طبیعی جریان وتا دارا بودن توانایی حل كننده های مشكل پیش فعال خوب نگه داری كنند.(هانكوك۱۹۹۳) .
مهارتهای سواد اطلاعاتی كه از مجموعه های آموزشی تا حرفه ای كلیدهایی برای كمك به مستخدمین به منظور نگهداری خوب از تغییرات در شغل و متصدیان حمل ونقل و در خود اصلاحی و ارتقاء مهارتها انتقال می دهد.
دپارتمان گزارش كار ایالت متحده تا كمیسیون امنیت مهارتها ضروری فهرست می نمایند سواد اطلاعاتی را بعنوان یكی از پنج نیاز مناسب و ضروری برای اجرای شغلی می باشد.
آگاهی از روشهای بازار یابی ، اوضاع اقتصادی و سیاستهای موثر اقتصادی شامل دنبال كردن اطلاعات بصورت فعال در تصمیماتی كه اتخاذ خواهد شد می باشد.از قبیل اطلاعاتی كه اجبارا برای نو بودنش ، نفوذش ، منبع و درستی آن ملحوض می شود. اشتباه در فهم اطلاعات روی قسمتی از آموزشگاهها و معاملات در دانشجویانی كه آمادگی برای جهان واقعی كارندارند و مشكلات اقتصادی جاری دارند از كشورمان و بحث در مورد صلاحیت های بین المللی امریكا و خطوط ارزشی بیسوادی اطلاعاتی بصورت كوششی ضعیف و بصورت ملی و خصوصی نتیجه خواهد داد.(برویك۱۹۹۲).
● مشكلات جامعه و فرهنگ
چطور كشورمان واقعیات عصر اطلاعات را كه تاكید بیشماری روی روش آزاد زندگی و توانایی ملی برای شایستگی بین المللی دارد مورد بحث قرار می دهد.
تحت عنوان یك جامعه ، ما با یك شمار از تصمیمات به منظور كاندیدا شدن روزمره ، انتشارات، تولیدات ، و انتخاب های دیگر روبرو می شویم.كیفیت زندگی خصوصی وسعت زیادی پیدا كرده كه به توانایی شهروندان بستگی دارد و طبق نظر برویك و جی ۱۹۸۹ مشتریان آگاه اطلاعاتی نامیده می شوند.
در حقیقت ، فناوری اطلاعات بطور وسیع شكاف بین داشته ها ونداشته ها را ظاهر می سازد
برای مثال ، اقلیت ها ودانشجویان ،بزرگسالان بیسواد ، مردم انگلیسی زبان و كم بهرگان اقتصادی قادرند به نوعی از اطلاعات كه ممكن است زندگیشان را بهبود بخشد دسترسی پیدا كنند(انجمن كتابداران امریكا۱۹۸۷).
طبق نظر برویك وجی احتیاط درتجارت اطلاعات ، كنترل منابع اطلاعاتی و فناوری جدید اطلاعاتی باید شكاف بین داشته ها و نداشته ها را توسعه بخشد. تفاوت كلی تهیه كنندگان(اطلاعات)می تواند در راس قرار گیرد اگر چه دسترسی به فناوری اطلاعات میسر شده و اگر چه اطلاعات مناسب فراهم شده است.
● یادداشت ها
چالشهای قرن بعدی مواجه شده با ارزش اقتصادی حصول شده از دانش و مراقبت از نیروی كاری حال و آینده مان كه می تواند این جریان را شركت دهد و به انجام رساند اگر چه پیش بینی چندین سال قبل بوسیله پتردراكر(۱۹۶۹) تحت عنوان مهمترین عامل (مردم) مجبور خواهند بود یاد بگیرند چگونه آموزش ببینند پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر مهمترین چیز، اینست كه مهارتهای خاصی وجود ندارد ، اما یك مهارت جهانی وجود دارد كه از استفاده دانش و سفارش نظام یافته تحت عنوان یافته ها برای ایجاد مهارت و انجام آن است.
پاراگراف آخر تحت عنوان عمل ارتباط از راه دور سال ۱۹۹۶ به وقوع پیوسته كه یك عصر جدید از مجال آموزشی را برای آموزشگاه ملی كودكانمان ، دانشجویان دانشكده و مراجعین به كتابخانه پیشرو قرار داده است. این نوع از ارتباط خدمات جهانی و خدمات ارتباط از راه دور منحصر بفرد را برای نواحی روستایی و نواحی شهری میسر نموده است. این شاهراههای اطلاعاتی را به ما نشان می دهد و اطلاعات را بیشتر قابل دسترسی می نماید ، شاید بموجب این كمك سواد اطلاعاتی افزایش یابد.
سوپر شاهراههای اطلاعاتی علاقه عمومی به راههایی برای در اختیار قرار دادن مردم به دسترسی شبكه های الكترونیكی و استفاده از اطلاعات موجود در آنها ایجاد نموده است. وعده های زیادی در باره اعطای آموزش پیشنهادی بوسیله فناوری اطلاعاتی داده شده اما تهیه مهارتهای تكمیلی نیاز است تا دیدگاهی را برای موفقیت داشته باشیم و درضمن مركزی برای آموزشگران لازم است.

مسعود بهمن آبادی
نوشته: Barbara Humes
Office of Educational Research
National Institute on Postsecondary Education, Libraries, and Lifelong Learning
مترجم: فرض الله عزیزی
كارشناس علوم كتابداری و اطلاع رسانی
فهم سواد اطلاعاتی[۱]
[۱]این مقاله ترجمه ای است از:
humes, Barbara(۱۹۹۹) understanding information literacy http://www.ed.gov/pubs/UnderLit/index.html

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 339


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹ آوریل ۲۰۱۸

دانش نو

+ چپ و راست مرده‌اند، زمین را می‌خواهی یا آسمان را؟ 

+ مهم‌ترین فنآوری‌ها در سال ۲۰۱۸ 

+ هوش مصنوعی می تواند طی بیست سال آینده تهدیدی برای ۴۷ درصد از مشاغل باشد 

+ در حسرت توسعه رضا داوری اردکانی

+ آزادی علمی مقصود فراستخواه

+ سازماندهي گروههاي مشارکتي در سازمانهاي يادگيرنده 

+ مديريت دانش، نياز سازمان هاي امروز 

+ مديريت استرس مجيد يوسفي

+ رقابت بزرگان بر سر تراشه‌های هوش مصنوعی و خیزش آرام تکینگی به‌سمت ما! حمیدرضا تائبی

+ تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات مدیریت شود. 

+ ⁠دانشگاه اصفهان برگزار می کند: ⁠دانشگاه اصفهان

+ به فرزندانمان رحم کنیم دکتر محسن رنانی

+ زلزله در سیارات دیگر چگونه رخ می‌دهد؟ 

+ ساختمان‌های هوشمند فرشته نجات انسان‌ها می‌شوند حمیدرضا تائبی

+ استفاده از سیل تصاویری که در زلزله به راه می‌افتد مهدی صنعت‌جو

+ توانمند باشید، تا عرصه را به سایرین واگذار نکنید. حمیدرضا مازندرانی

+ انواع سازمانها Organization Types از دیدگاه برنامه ریزی هدف ها و وسیله ها راسل ایکا ف

+ هوش سازمانیم ‌تجاری است، پس موفق می‌شوم! حمیدرضا تائبی

+ درک اشارات دست با تصویربرداری صوتی مهدی صنعت‌جو

+ نقش بی بدیل هوش مصنوعی بر شهرها و شهروندان آنها محسن راعی

+ مزایای سواد اطلاعاتی 

+ هوش مصنوعی انویدیا، هوای آفتابی را برای ماشین های خودران شبیه سازی می کند! علیرضا فرجی علیرضا فرجی

+ فراگیری: نیازی پایه ای 

+ قلسفه و زندگی روزمره. موسی اکرمی

+ خلاقیت نمادین دهه هشتادی ها 

+ فهم سواد اطلاعاتی 

+ نظریه سواد رسانه ای در گفتگو با دکتر هاشمی 

+ در سال جدید مهندسی نرم‌افزار را جدی‌تر دنبال کنیم حمیدرضا تائبی

+ باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم پوریا ناظمی

+ انقلاب هوش مصنوعی و تاثیر آن بر جامعه و شرکت ها 

+ توانمند باشید، تا عرصه را به سایرین واگذار نکنید حمیدرضا مازندرانی

+ وجود یخ در مدار استوای مریخ 

+ ظهور «ابر انسان‌ها» طی ۲۰ سال آینده 

+ دانشمندان به استقبال مهمترین پرسش های بشر می روند! 

+ آینده پژوهی و انواع آینده. محسن گرامی طیبی

+ ضریب رشد استارتاپ‌های ایرانی، بالاترین در منطقه نزدیک به متوسط جهانی 

+ نگاه تان به آینده است یا اکنون؟ 

+ اینجا همه آدم‌ها این‌جوری نیستند* مهدی صنعت‌جو

+ بدرود سیارۀ زمین؟ لورین رابینسون

+ تهدیدات اینترنت اشیا 

+ آینده‌ بانکداری‌ چگونه‌ خواهد‌ بود؟ 

+ نفس‌تنگی فرهنگی در جامعۀ ناخوانای معاصر نعمت‌الله فاضلی

+ ضرورت تقویت حافظه سازمانی سیداحمد ابراهیمی

+ دانشگاه چیست؟  رضا داوری اردکانی

+ تشخیص زودهنگام بیماری انسداد عروق قلبی ممکن شد 

+ آیا موسیقی می‌تواند یک زبان باشد؟ کریستوفر بارتل، ترجمه سید جواد فندرسکی ، محمد رجبی

+ انسان‌شناسی هنر به روایت ناصر فکوهی/ هنر به تبعیت از سلیقه بازار در حال نابودی است 

+ چرا مغز آرام خلاق تر است؟ 

+ خلاقیت واقعا یعنی چی؟! 

+ نقش ها و کارکردهای کلیدی ارتباطات 

+ موانع ارتباطات میان افراد 

+ تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد- 

+ هوش مصنوعی ترسوها را درمان می‌کند . فناوری در مسیر کمک به بیماران حمیدرضا تائبی

+ آینده پژوهی یا آینده نگاری یا …؟ 

+ تاملاتي در روشنفكري موسي اكرمي

+ اینترنت، کنکاش گاهی جدید؟ بخش دوم عرصه ی همگانی و آرای عمومی: از نشریات تا اینترنت 

+ رویکردها و ابزارهای نوین موثر در آینده پژوهی هوشمندی کسب‌و‌کار فرشاد وحیدپور

+ فرزندان ما مرد عنکبوتي را بهتر مي‌شناسند  ابوذر سيفي‌کلستان

+ اخلاق جانشین قدرت رضا اسمخاني

+ رویکردی انسان شناختی به: گفتمان میراث طبیعی و گردشگری روستایی مرتضی رضوانفر

+ تغییر فرهنگی با رفتار رهبران سازمان شروع می‌شود مترجم: احسان زائری

+ دامنه و هزینه های تغییرات اجتماعی داوود نادمی

+ آینده‎اندیشی: توصیه‎ای دوستانه یا ضرورتی انکار ناپذیر.؟ 

+ ظرفیت های تقویت همبستگی اجتماعی 

+ نظریه‌های ارتباطات توسعه سرینیواس آر ملكات

+ در کمتر از یک دقیقه بیشترین تاثیر را در اولین ملاقات خود داشته باشید! مهسا قنبری

+ ماشین‌های هوشمند و بازتعریفی تازه از نقش کارکنان دانش‌محور حمیدرضا تائبی

+ پیش‌نیازهای نوآوری در کشور. سیدهاشم هدایتی

+ عقل و توسعه یافتگی حسین عرب

+ آینده، اکنون است  آرش بصیرت

+ آینده پژوهی به کجا خواهد رفت؟ 

+ ابزارهای توسعه هوش تجاری در سازمان مهندس پدیده فدائی فرد

+ دانش، پلی به سوی توسعه. دکتر غلامحسین عبیری

+ کوشش برای ساختن جهانی باهوش‏تر. 

+ نوگرایی قدیمی و نو  گفت‌وگو با سیدجعفر مرعشی

+ تئوري سازمان در عمل. 

+ سازمان هاي هزاره سوم 

+ دیدگاه های سه گانه درباره محرک های آینده نگاری 

+ به صدها تحلیل‌گر اطلاعات نیاز داریم! 

+ چگونه براي نوجوانان کسب و کار ایجاد کنیم؟ تونی مارتین

+ چرا گاهی محاسبات فعالان اقتصادی با واقعیت منطبق نمی‌شود؟ محسن رنانی

+ آیا توفانی سازنده در راه است!؟ 

+ 4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده‌های نو 

+ نقش الگوی ذهنی در موفقیت کامران فرنیان همدانی- علی توکلی یرکی

+ چالش ­های فلسفی نظریه کوانتوم استاندارد 

+ از اشتباه فیلسوف هم باید درس آموخت 

+ بوته سوخته 

+ دانش آینده یک نیاز ملزم برای بشر امروز است‌ 

+ ما آموزش می دهیم, اما دانش آموزان یاد نمی گیرند 

+ باید از قاره ششم بیشتر بهره​مند شویم . فرانک فراهانی جم

+ شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی عاطفه شریف ، رضوان حسین قلی زاده

+ بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه‌های‌ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محمدرضا شکاری ، محمدرضا اسمعیلی گیوی ، حمید کشاورز

+ اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص های توسعه ی ایران آقای وحید احسانی ، دکتر موسی اعظمی، دکتر سیّد محمّد باقر نجفی ، دک

+ ویژگی‌های بایسته معلمان در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند 

+ پاسخ بنیادین به یک سؤال دیرین: چرا ما ایرانیان در مسیر توسعه درجا زده ایم؟ دکتر محسن رنانی

+ وقتی از دانش بنیان حرف می زنیم از چه چیز حرف می زنیم سیدرضا علوی

+ نوآوري باز انقلابی نوین در پارادایم نوآوري الهام سهامی

+ چشم انداز به عنوان روش آینده پژوهی 

+ در جستجوی الگوی نوین یادگیری­زدایی سازمانی[1] 

+ رابطه هوش و مقدار توانایی حقیقی‌تان info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995