Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


پاسخ به سوالات آینده نگر

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[01 Sep 2008]   [ مهندس صلاح الدین همایون]


چند سئوال خواتتدگان "سایت آینده نگر" از اندیشمندان آینده پژوه و آینده نگر ایرانی  :آینده نگر آقای مهندس صلاح الدین همایون  به این سوالات چنین پاسخ داده اند

 

جناب آقای مهندس وحید وحیدی مطلق

باسلام


                      احتراما دریافت نامه شما بسیار خشنودم نمود لذا ضمن قدردانی مجدد و آرزوی استمرارو استحکام بیش ازبیش آن ٬ بدینوسیله نظراتم را تقدیم می نمایم و امید آن دارم تا برداشت ٬ احساس و فکر شما را درباره آن بدانم .


 


قبل از آغاز سخن ذکر این نکته لازم می نماید که جناب مولوی در بیش از هفتصد سال پیش مردم را به چهار دسته تقسیم نموده بود ه اند که به دلیل استحضار جنابعالی و پرهیز از اطاله کلام از ذکر مجدد آن اجتناب می نمایم ولی متاسفانه ایشان پیش بینی نمی نمودنند که دسته ای از مردم وجود خواهند داشت که : " آنکس که نداند و نخواهد که بداند " واین حدیث اغلب جامعه کنونی ماست .


 


اما بعد ؛

 

 1- به نظر شما آيا امروز ميتوان از پيدايش جنبش فکری آينده نگری در ايران سخن گفت؟


 


1-      مروری برکلان روند قریب بر 3000 سال گذشته گویای این واقعیت هرچند تلخ می باشد که رویکرد ایرانی رویکردی واپسگرا است . که بدلیل قدمت فوق بسیارهم نهادینه گردیده بگونه ای که هرگونه حتی احتمال شک پیرامون آن را به   گناهی نابخشودنی و بس سترگ مبدل نموده است . لذا سخن راندن از این مقوله درشرایط زمانی و مکانی کنونی ایران به تشریح حساب تانسوریل برای طفلی مکتب گریز می ماند !


طبیعی است که با امری ناشدنی و ناممکن روبورنیستیم ولی اینکه تابع هزینه – منفعت آن درچه زمانی به سود نشیند ٬ پرسشی است که پاسخ آن چندان نزدیک به نظر نمی رسد .

 

 2- چه ويژگی هائی گفتمان آينده نگری در ايران را از ساير گفتمان های توسعه در ايران جدا می سازد؟


 

2-       گفتمان آینده نگری یک تفاوت بنیادی با سایرگفتمان های توسعه دارد که در مورد ایران نیز صادق می باشد وآن اینکه بنظر بنده این مقوله سنگ بنا و اساس و بنیان هرگونه تفکر روبه جلو می باشد از جمله توسعه های اقتصادی


سیاسی وفنی و نظایر آنها .


اما این مقوله باتجه به مطالب فوق ا یک تفاوت ویژه درایران نیز برخوردارمی باشد که بسیار تعیین کننده است و آن اینکه این مقوله درسمت کاملا مخالف سمت و سوی کنونی افکارعمومی و غالب ایرانیان می باشد.


مردمی واپسگرا و مقوله ای آینده نگر ٬ دوطیف یک محور باحداکثرواپس گرایی[1] .

 

 3- چه ميزان و در چه حوزه هائی گفتمان آينده نگری ايران ميتواند به توسعه گفتمان آينده نگری گلوبال ياری رساند؟

 

3-      پاسخ به این پرسش می بایست ازهردومنظر سلبی و ثبوتی بصورت بهم تنیده مدنظرقرارگیرد تا جامع و مانع باشد.


ازدیدگاه محقق شدن ؛ یقینا با توجه به اینکه ایران جزیی از ارگانیسم بهم پیوسته موجود می باشد لذا صحت و همسویی آن بی شک تاثیری هم افزا برپیکر کل جامعه جهانی خواهد داشت .


همچنین از سویی دیگر باتوجه به مطالب پاسخهای پیشین ٬ وقوع این اتفاق فرخنده ٬ تاثیر و تسریعی قابل ملاحظه خواهد داشت .


اما ازمنظر عدم تحقق ؛ اصولا پیکره یک ارگانیسم با حرکت و رشد یک جزء آن درسمتی مخالف و تخریب کننده


با واکنشی روبرو خواهد گردید که درصورت عدم اصلاح ٬ جهت احتراز از فروپاشی و ممات کل پیکره بگونه ای از کل پیکره جدا شده و جدا نگه داشته خواهد شد تا براساس کنشه و و اکنشهای داخلی دو حلقه خودتصحیح یا خودتخریب به یکی از دو سرانجام پایدار واصل گردد .


گفتمان آینده نگری درایران چنانچه با شدت و قدرت لازم بتواند تفکر محتمل و متصور بودن چندین آینده را بگونه ای ترویج دهد که این موضوع نهادنه گردیده و به باوری غالب مبدل گردد ٬ امیدی به موثربودن پایداری آن می توان داشت .


البته شایان ذکر می باشد که این قرائت غیر محتوم[2] مورد وثوق کامل اسلام و قرآن می باشد که پرداختن به این موضوع درشکستن بسیاری ازسدها و موانع بزرگ و تعمدی کنونی بسیار کارگشا خواهد بود .

 4- آيا گفتمان آينده نگری در ايران ميتواند به يک گفتمان مستقل سياسی فرارويد؟


 

4-      گفتمان مستقل سیاسی ؛ موجودیتی است با چندین خصیصه اساسی که درصورت فقدان ویا نقض شدن هر یک ٬ مجودیت مذکور معدوم بوده ویا خواهد شد :


a.       به رسمیت شناختن قرائت متکثر از واقعیتها و بویژه درحوزه فکر و اندیشه .


b.      تعریف  و تبیین روشنی از استقلال .


درغیراین صورت باتوجه به اینکه چنین موجودیتی تا کنون سابقه نداشته است ٬ موجود مذکور به شرط تولد ٬ بدلیل تعارض و تناقض بیش از اندازه با محیط موجود پیرامون خود٬ عمری به کوتاهی ضد ماده خواهد داشت .

 

پیروز باشید و منصور


ارادتمند


صلاح الدین همایون


 
[1]- درتایید این نکته بس که در مواجه بااین جمله اغلب جامعه بدون کوچکترین تاملی مواجه متخاصمانه می نمایند .


[2] -  Indeterminism.


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانيكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲ آوریل ۲۰۱۸

پاسخ به سوالات آینده نگر

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  دکتر عباس ملکی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر   فرنود حسني

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  مسعود بينش

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  على خوش دهان

+ پاسخ به سوالات آینده نگر آيدين كسائي

+ پاسخ به سوالات آینده نگر روح الله قدیری

+ پاسخ به سوالات آینده نگر امیر ناظمی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  فرشته شریفی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر افشین حقیقی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  منصور دهستانی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  مجید زواری

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  میرکا انوشه

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  مهندس صلاح الدین همایون

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  مهدی پناهی پور

+ پاسخ به سوالات آینده نگر پيمان سپهري رهنما

+ پاسخ به سوالات آینده نگر علیرضا مسعودی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  وحید وحیدی مطلقinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995