Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


پاسخ به سوالات آینده نگر

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[28 Aug 2008]   [ مهدی پناهی پور]

 


چند سئوال خواتتدگان "سایت آینده نگر" از اندیشمندان آینده پژوه و آینده نگر ایرانی  :

 

آینده نگر آقای مهدی پناهی پور  به این سوالات چنین پاسخ داده اند

دوست اندیشه ورز گرانمایه

جناب آقای وحید وحیدی مطلق


 


با درود و سپاس فراوان از اینکه جویای دیدگاه بنده در باره پرسش هایی در زمینه آینده نگری شده اید.


پاسخ های بنده بگونه ای کوتاه در زیر میآید.


 

1-      به نظر شما آيا امروز ميتوان از پيدايش جنبش فکری آينده نگری در ايران سخن گفت؟ 

  

پاسخ یک - چرا که نه؟ دوستداران و گرایشمندان به جنبش آینده نگری بایستی با کوشش های پیگیرانه خواستمان خود را دنبال کنند.


 

2-      چه ويژگی هائی گفتمان آينده نگری در ايران را از ساير گفتمان های توسعه در ايران جدا می سازد؟

 

پاسخ دو - گفتمان های توسعه یا پیشرفت تنها درباره واپسماندگی اندیشه ها، دیدگاه ها، دانشوری ها، فنّاوری ها، و سرانجام آسایشمندی های مردمی سخن می گوید. ولی آینده نگری درباره پردازش اندیشه ها و انگیزه های نو،نوجویی ها، نوآوری ها، نوزایی ها، آفرینندگی ها، نوساماندهی ها، بهینه سازی ها و بویژه درباره بودن و ماندن درآینده گفتمان دارد.

 

3-چه ميزان و در چه حوزه هائی گفتمان آينده نگری ايران ميتواند به توسعه گفتمان آينده نگری گلوبال ياری رساند؟

 


پاسخ سه - از دیدگاه بنده، ویژگی های ژئواستراتژیکی، ژئوپولیتیکی، ژئواکونومیکی، بویژه ژئوانرژیکی ایران می تواند بازی کننده و یاری دهنده بسیار خوب و پر ارزشی را در گفتمان و فرایند جهانروایی داشته باشد. و بایسته این کار ، دانش و آگهانش توانمند است.

 

4-      آيا گفتمان آينده نگری در ايران ميتواند به يک گفتمان مستقل سياسی فرارويد؟

 


پاسخ چهار - گفتمان آینده نگری خود یک گفتمانی است سیاسی. زیرا که با گفتمان بودن و ماندن "تنازع بقاء" پیوند تنگاتنگ دارد.


از این رو جنبش آینده نگری هم سیاسی است و با نگرش به ساز و کارهای ویژه خود تا اندازه ای ناوابسته نیز می باشد.


 


امیدوارم که پاسخ های بنده پوشاننده درستی بر خواست شما بوده باشد.


 


کمینه، مهدی پناهی پور


08/28/08


   


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانيكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲ آوریل ۲۰۱۸

پاسخ به سوالات آینده نگر

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  دکتر عباس ملکی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر   فرنود حسني

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  مسعود بينش

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  على خوش دهان

+ پاسخ به سوالات آینده نگر آيدين كسائي

+ پاسخ به سوالات آینده نگر روح الله قدیری

+ پاسخ به سوالات آینده نگر امیر ناظمی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  فرشته شریفی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر افشین حقیقی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  منصور دهستانی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  مجید زواری

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  میرکا انوشه

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  مهندس صلاح الدین همایون

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  مهدی پناهی پور

+ پاسخ به سوالات آینده نگر پيمان سپهري رهنما

+ پاسخ به سوالات آینده نگر علیرضا مسعودی

+ پاسخ به سوالات آینده نگر  وحید وحیدی مطلقinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995