Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


انسان فردا : در جست وجوي ناكجاآباد

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[01 Jul 2016]   [ وحيد شامخي]

مشاور مديريت تکنولوژي

١- انسان امروز چه محدوديت هايي دارد؟

طبيعت بيولوژيک انسان امروز، محدوديت هايي برايش دارد. طول عمر انسان، ظرفيت فکر انسان، کارکردهاي بدن انسان، حواس پنجگانه و احساسات انسان، خلق وخو، ميزان سطح انرژي و ميزان کنترل برخود از محدوديت هاي انسان امروز محسوب مي شوند. اکسير جواني روياي هميشگي انسان از ديرباز بوده است. «ري کرزويل» ٦٧ساله روزانه بين ١٨٠ تا ٢٥٠ قرص مي خورد تا بر سال هاي عمر خود بيفزايد. همه ما لحظاتي را تجربه کرده ايم که دوست داشتيم باهوش تر بوديم يا چيزي را فراموش نمي کرديم. انواع ويروس ها و بيماري ها روزهايي از زندگي ما را تحت تاثير قرار داده اند. موجودات زنده ديگري در کره زمين وجود دارند که حس بويايي بهتر يا بينايي قوي تري دارند. حتي برخي قابليت جهت يابي به کمک سونار يا مغناطيس دارند. زمان هاي ناراحتي و شادي هميشه تحت کنترل ما نيستند. ايجاد يک عادت يا ترک عادت ديگر در بسياري مواقع ما را دچار بحران مي کند.
همه موارد بالاموجب شده است که برخي از انسان ها از بيش از ٥٠سال پيش به فکر بهبود برخي محدوديت هاي انسان بيفتند که شکل گيري تفکري به نام «ترابشريت» (ترابشر، سايبرگ يا انسان بهبود ژنتيک يافته) را پديد آورده است. در اين تفکر تلاش بر آن است که به کمک توسعه فناوري، انساني مرکب از اجزاي ارگانيک و اجزاي بيومکاترونيک شکل گيرد تا ظرفيت هاي فکري، فيزيکي و رواني انسان بهبود يابد.
برخي نيز مانند «کرزويل» منتظر نقطه تکينگي فناورانه (يا پيشرفت فوق سريع هوش مافوق انسان) در تاريخ حيات انسان هستند تا بسياري از اين محدوديت ها کنار برود.

٢- چه تلاش هايي شده است؟

يکي از مهم ترين تفاوت هاي انسان امروز با انسان گذشته، فناوري است. فناوري پيشران اصلي رشد اقتصادي بلندمدت است. ازاين رو، بسياري از تلاش هايي که در جهت بهبود عملکرد و کاهش محدوديت هاي انسان انجام مي گيرد در حوزه فناوري است. اين تلاش ها را مي توان در همگرايي نانوفناوري، بيوفناوري، فناوري اطلاعات و علوم شناختي جمع بندي کرد. فناوري هايي از قبيل فناوري هاي توليدمثل (مهندسي جنين، انتقال سيتوپلاسميک و توليد گامت آزمايشگاهي)، فناوري هاي فيزيکي (جراحي هاي بدن، داروهاي القايي و تقويتي، پروتزها و اعضاي مصنوعي و ايمپلنت ها) و فناوري هاي تقويت ذهن (نوتروپيک ها، محرک هاي عصبي و داروهاي تغذيه اي) از تلاش هاي موجود در دنياي امروز است. تعدادي از حوزه هاي نوظهور فناورانه نيز مهندسي ژنتيک انسان و ژن درماني، ايمپلنت هاي عصبي، نانوداروها، ارتباط مغز و کامپيوتر، فناوري هاي عصب شناختي و سايبر- افزار هستند. فناوري هاي انتقال داده به مغز و برعکس به طور مستقيم، اکسوکورتکس (مغز کمکي!) و تغذيه مصنوعي درون زا نيز از حوزه هايي هستند که در حد ايده باقي مانده اند. گوگل اکس بخشي از شرکت گوگل است (که مديريت آن در آگوست ٢٠١٥ به شرکت آلفابت واگذار شد) که فعاليت هاي نيمه محرمانه روي توسعه فناوري هاي پيشرفته انجام مي دهد. از پروژه هاي گوگل اکس مي توان به پروژه عينک گوگل، لنزهاي چشمي و خودروهاي بدون راننده اشاره کرد. اما سوال اساسي، آينده اين فعاليت هاست. اينکه در نتيجه تلاش براي کم کردن محدوديت هاي فعلي انسان، کيفيت زندگي انسان بهتر از گذشته خواهد شد يا خير؟

٣- به کجا مي رويم؟

«الون ماسک» مديرعامل تسلامي گويد هوش مصنوعي مي تواند خطرناک تر از تسليحات هسته اي باشد. برخي مانند «مکس دوبلين» (جامعه شناس) معتقدند تفکرات ترابشري ريشه پوچ گرايي دارد. برخي ريشه آن را در غرور و گستاخي انسان مي دانند. براي مثال در سال ٢٠٠٢ واتيکان هرگونه فعاليت در حوزه تغييرات ژنتيکي انسان که موجب ايجاد تفاوت با انسان معمول شود را غيراخلاقي دانست. «بيل مک کيبن» در سال ٢٠٠٣ در کتاب خود با عنوان «کافيست: در عصر مهندسي شده انسان باقي بمانيد»، گفت، از منظر اخلاق هرگونه تلاش براي مقابله با محدوديت هاي عمومي انسان از جمله افزايش عمر و افزايش ظرفيت فکر انسان اشتباه است. همچنين «مک کيبن» معتقد است رشد فناوري هاي اين حوزه موجب افزايش شکاف و اختلاف طبقاتي مي شود، چراکه استفاده از اين فناوري ها بيشتر در دسترس ثروتمندان جوامع است. «بوسترم»، فيلسوف تفکر ترابشريت، چهار دسته سناريوي انقراض، سقوط مکرر، فلات (زمين مسطح) و پسابشريت را براي آينده انسان ترسيم مي کند. در مورد سناريوي انقراض معتقد است که يا انسان با گونه ديگري به غير از «هومو ساپينس» جايگزين مي شود يا به طور کامل بدون جايگزيني از بين مي رود.
فعاليت هاي مخرب محيط زيست و مضر براي انسان مي تواند شرايط کاهش شديد جمعيت و پس از آن رشد دوباره انسان را موجب شود که سناريوي سقوط مکرر را شکل مي دهد. اگر توسعه و رشد فناوري ها با سرعتي مشابه به سرعت قرن اخير کنترل شود و ادامه يابد، سناريوي فلات به وقوع مي پيوندد. اما سناريوي چهارم، پسابشريت وضعيت ويژه اي را مطرح مي کند که از مشخصه هاي آن افزايش جمعيت انسان به بيش از يک هزار ميلياردنفر، متوسط سن بيش از ٥٠٠ سال، ظرفيت تفکري و شناختي بيش از دوبرابر ماکزيمم استاندارد فعلي انسان براي تعداد قابل توجهي از افراد، کنترل کامل حواس و حداقل شدن (به ندرت) رنج هاي رواني انسان، است. در ژانويه ٢٠١٥، نامه سرگشاده اي در ارتباط با نگراني ها و مخاطرات اجتماعي توسعه هوش مصنوعي توسط «استيون هاوکينگ»، «الون ماسک» و ده ها متخصص هوش مصنوعي ديگر مطرح در دنيا، امضا شد.
پرسش کليدي نامه اين است که چطور توسعه هوش مصنوعي مي تواند براي جامعه مفيد باشد و چطور از ادامه سودمندي آن مطمئن باشيم؟
شايد تعبير حرکت به سمت ناکجاآباد براي توسعه افسارگسيخته فناوري هاي تفکر ترابشريت، تعبير بجايي باشد. شايد راهبرد موفق در شرايط امروز، توسعه فناوري ها به صورت گزينشي است. توسعه فناوري هاي مفيد براي بشريت و جلوگيري از توسعه فناوري هاي مضر و چالش آفرين براي بشريت!

*مشاور مديريت تکنولوژي

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 242


بنیاد آینده‌نگری ایراندوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

انسان گلوبال

+ جامعه اطلاعاتی و جنسیت سها صراف

+ فرهنگ جهانی چیست؟ 

+ نظم نوین جهانی 

+ «انسان سالاری»، محور جامعه اطلاعاتی. 

+ از خانه‌های زیر آب تا تور گردشگری به مریخ! 

+ پیش‌بینی جزئیات زندگی انسان در دو قرن آینده. 

+ مهارت های زندگی در قرن بیست و یکم  آسیه مک دار

+ «گردشگری»صنعتی میلیارد دلاری و استوار بر پایه ی آینده نگری پیشینیانِ فرهیخته ی ما رضا بردستانی

+ سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (3) – بخش پایانی دکتر همایون مهمنش

+ زندگی ما و زندگی آنها  علی دادپی

+ سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (2) دکتر همایون مهمنش

+ سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (1) دکتر همایون مهمنش

+ پیش‌بینی آینده غیرممکن شده است فرانسیس فوکویاما

+ آیندگان ما را به‌سبب کدام خطای اخلاقی ملامت خواهند کرد؟ 

+ مقدمه‌ای برای همه آینده نگری‌ها/ ضروری‌ترین علمی که در کشور ما به آن بی‌اعتنایی می‌شود رضا داوری اردکانی

+ قدرت آینده مهدی صنعت‌جو

+ از عصر اطلاعات تا عصر مولكول. مترجم : فيروزه امين

+ تفاوت‌های حیرت‌انگیز فرزندان 

+ عجیب‌ترین قوانین ترافیکی دنیا> از جریمه خودروهای کثیف تا منع راندن خودروی مشکی در روزهای خاص 

+ فناوری‌های مورد استفاده در جنگ‌های آینده چه خواهند بود؟ 

+ موج فراصنعتی چه کسانی را خواهد برد هرمز پوررستمی

+ مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ  

+ ضرورت آینده پژوهی و نگاه به آینده به عنوان نقش برجسته روابط عمومی نوین 

+ تکنولوژی علیه تبعیض اندرو فینبرگ

+ آیا فکرعبور جایگزین رمز عبور می شود​​​​​​​ سید محمد باقر نوربخش

+ جامعه اطلاعاتی, دگرگونی تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و تحول در روابط انسانی۲ 

+ جامعه اطلاعاتی, دگرگونی تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و تحول در روابط انسانی 

+ نمایش زندگی اجتماعی در جامعه اطلاعاتی  مانا سرایی

+ سخنرانی بیل گیتس درباره بیماری‌های فراگیر، بهداشت جهانی و حملات بیولوژیکی حمیدرضا تائبی

+ آینده نگری استر اتژی فناوری اطلاعات دکتر امین گلستانی

+ روندهای علم و فناوری در سال 2017 حمدرضا میرزایی

+ دو گروه از جوانان در برابر « قانون کار » ونسا پینتو برگردان سعید جوادزاده امینی

+ اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی محمدرضا مهدیزاده

+ نقش جامعه اطلاعاتی در تحولات فرهنگی 

+ تحلیل اقتصادی آزادی دکتر محسن رنانی

+ آیا در کارها حضور بشر لازم است؟ 

+ آینده‎پذیری: چالش اساسی آینده‎پژوهی در جهان در حال توسعه. 

+ اثرات اقتصادی جامعه اطلاعاتی در جهان 

+ چگونه انسان‌ها از صد درصد توانایی مغز خود استفاده می‌کنند حمیدرضا تائبی

+ آیا اینترنت اشیا ما را به ابر انسان تبدیل خواهد کرد؟ حمیدرضا تائبی

+ آیا سیاست می تواند از قرن 21 جان سالم به در ببرد؟. کنت میناگ

+ آینده، اکنون است ـ بخش اول آرش بصیرت

+ آینده، اکنون است ـ بخش دوم آرش بصیرت

+ سیاست‌گذاران همه کشورها خواهد بود. 

+ جهانی شدن و آموزش و پرورش 

+ دهکده ی جهانی علی خسروجردی

+ تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد. 

+ آینده نگري استراتژیک مائده صداقت

+ پرسه زنی در خیابان های مجازی. داوود پنهانی

+ جهان را در 15 سال آینده چگونه می‌بینیم؟  علی نصری

+ خانواده‌های فراملی  لورتا بالداسار ، مجلیا کیلکی، لورا مرلا و رائلن وایلدینگ

+ چالش‌های دموکراسی در عصر جهانی شدن حیدرعلی مسعودی و سمانه خان‌بیگی

+ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و آﻳﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﻳﺮان 

+ آینده‌ی حکومت‌داری در عصر اطلاعات جان پری بارلو

+ کار آفرینی در عصر اطلاعات وارتباطات 

+ مبحث زمان و مکان در اندیشه ی گیدنز محمد حسن شربتیان

+ استفاده از انواع تکنیک‌های توسعه خلاقیت گروهی 

+ انسان فردا : در جست وجوي ناكجاآباد وحيد شامخي

+ شخصیت فرد، سرنوشت او را رقم می‌زند محمود سریع القلم

+ دولت و نسخه جهانی شدن فرنود حسني

+ جهانی شدن و آموزش و پرورش:.حرکت به سوی شبکه های نوین ارتباطی سعید مذبوحی - مصطفی زارعی

+ فضاي سایبر به معناي فضاي گسترده ارتباطی 

+ پویایی فرهنگی جهانی شدن، اسطوره‌های فرهنگی جهانی شدن رامین مسعودی

+ جهاني شدن و مديريت راهبردي منابع انساني. 

+ مطالعات و روشهاي آینده شناسی مهرداد تقوي گیلانی ؛ دکتر محمد باقر غفرانی

+ آینده روزنامه نگاری علمی در عصر دیجیتال شارون دان وودی 2 مترجم: بهاره صفوی

+ نقش نظريه شهر خلاق1 در پويش اقتصاد فرهنگي و زندگی شهری حجت الله حاجی حسینی 2 حسن اشتری 3 حافظ مهدنژاد

+ تاثیر جامعه اطلاعاتی بر انسجام اجتماعی. 

+ فراهوش و جهان غيرقابل پيش‌بيني مرادزاده

+ انقلاب در نقشهای اجتماعی الوین تاقلر

+ مزیت‌های جهانی شدن رسانه‌ها 

+ نظريه دگرگوني جهاني (بررسي نظريه ديويد هلد، آنتوني مك گرو و ديگران): 

+ موافقان و مخالفان جهانی شدن 

+ جهانی شدن و نگرانی‌های ناشی از فقر و نابرابری مبحثی است که بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه محافل قرار گرفته است. مترجم: مریم صدیق زنده

+ جهانی شدن فرهنگ 

+ عصر مدیران- 

+ رقابت جهانی در قرن ۲۱ مصطفی مؤمنی

+ آینده نگاری علم و فناوری (تجربه کشور چک) سیدعلی اکبر عظیمی

+ جهان در سال ۲۰۵۰ میلادی 

+ اندیشه‌های ما صرف گذشته و حال شده و به آینده توجهی نکرده‌ایم 

+ یکپارچگی جهانی یک واقعیت است! 

+ علوم انسانی چه نقشی در آینده خواهد داشت؟ 

+ آرامگاه سیاسی تافلر

+ اندیشه‌های پیتر سنگه 

+ این فضای جدید تعادل انسانی را برهم زده است. 

+ گلوبالیسم یا جهانی شدن.  فیاض نجیمی بهرمان

+ جهان در سال 2050 چه شکلی خواهد بود 

+ بنيان هاي آينده پژوهي مدرن چيستي و چرايي مطالعات آينده 

+ شهرهایی برای فردا دکتر حسین محمدپور زرندی

+ سه نسل شبکه اجتماعی، حضور همزمان در کشورهای غیرپیشرفته: مورد ایران دکتر مهدی محسنیان راد

+ فضائل اخلاقی و مدیر قرن بیست و یکم 

+ تحقق هدف آینده پژوهی با استفاده از تفکر سیستمی آریو

+ مسئله رهبری سیاسی پل کندی

+ جامعه اطلاعاتی و توسعه. دکتر سید وحید عقیلی /علی یعقوبی

+ فروپاشی اتحادیه ها و دولت هاي ملی دکتر بهرام نوازنی

+ جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی جهانی 

+ رابطه میان پیشرفت فناوری اطلاعات و تکمیل جهانی شدن ذبیح الله تجری غریب آبادی

+ روستائیان چین، در دوراهی بین برداشت محصول و اینترنت مارتن بولار برگردان شهباز نخعی

+ نیاز اقتصاد ایران به جهانی‌شدن در گفتاری از محمود سریع‌القلم : حسرت توسعه  دکتر محمود سریع‌القلم

+ تصور جهان در ۱۵۰ سال آینده info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995