Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


نقد شاخه سياسي تلويزيون‌هاي لوس‌آنجلسي

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[19 Nov 2003]   [ آينده نگر]

1- سقوط زمان، مكان و دولت سه ويژگي‌ شاخص جامعه فراصنعتي است. (دانيل بل)
2- جامعه فراصنعتي محصول انقباض مكان است . به كمك اينترنت و تلفن همراه شما هميشه در مقصد قرار داريد .
3- ما در يك جهان بدون مرز زندگي مي‌كنيم . مرز ملي اقتصادي، مرز ملي فرهنگي و مرز ملي سياسي در مفهوم موج دومي آن در هيچ كجاي سياره زمين وجود ندارد .
4- در خوش‌بينانه‌ترين حالت ما در يك جهان مرز گسيخته زندگي مي‌كنيم .
5- مقررات زدايي از فعاليت‌هاي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي اساس دنياي جديد است .
6- از مشروطه تا حال در مكاني به نام مجلس نشسته‌اند و هفته‌اي 3 روز قانون وضع مي‌كنند سال قبل براي اولين بار، هفته‌اي 3 روز را به هفته‌اي دو روز كاهش دادند. كاهش 3 روز به 2 روز حركتي موج سومي است .
7- در همه وجوه كنترل دولتي در ايران در حال كاهش است .
8- محافظه كاران جو سياسي را از دست داده‌اند .
9- مردم در تحليل مجموعه نظام به گيجي و سردرگمي دچار شده‌اند . جز به كمك مؤلفه‌هاي موج سومي، تبيين آنچه كه در ايران رخ مي‌دهد دشوار مي‌نمايد .

دولت حداقلي
1- در انتخابات قبلي انگلستان، مهم‌ترين سوژه انتخابات كه افكار عمومي را به دو جناح تقسيم مي‌كرد اختلاف بر سرسياست‌هاي آموزشي و بهداشتي بود (گيدنز، مجله آفتاب، شماره 26).
2- اصلاحات در آمريكاي لاتين منجر به اين شد كه دولت ديگر كارخانه ها و كارگران را اداره نمي كند و بيشتر به هزينه كردن در بخش‌هاي درماني و آموزشي مي‌پردازد (فريدمن، سايت تهران اكونوميست).
3- دولت با درآمد نفت تنها مي‌تواند حقوق سه ميليون پرسنل وزارتخانه‌هاي دولتي بعلاوه حق بيمه و هزينه بخش دفاع را بپردازد . اگر 3 مورد فوق هزينه شود از كل درآمد 18 ميليارد دلاري نفت فقط 3 ميليارد مي‌ماند كه معادل همين مقدار ساليانه اقساط وام خارجي است (نگاه كنيد به مقاله نقد اكبر گنجي سايت تهران اكونوميست). نزاع بر سر چيست؟
4- تلويزيونهاي لوس‌آنجلسي بگونه‌اي تحليل سياسي مي‌كنند كه ظاهراً دولت مي‌تواند علاوه بر موارد فوق در هزاران مورد به مطالبات مردم پاسخ مساعد دهد .
5- جز در 5 مورد آموزش ، بهداشت، دفاع و امنيت ملي، تأمين اجتماعي و محيط زيست دولتها ديگر چندان در عرصه عمومي فعال نيستند و اين نه تنها ويژگي دنياي امروز است كه نهاد دولت در ايران نيز خيلي با اين مفهوم فاصله ندارد و اگر فاصله دارد بسيار جزئي است .
6- جامعه صنعتي استوار است بر رأي اكثريت اما در جامعه فراصنعتي اكثريت جز در 5 حوزه آموزش، بهداشت ، دفاع و امنيت عمومي، تأمين اجتماعي و محيط زيست و حداكثر در 5 مورد ديگر نمي‌تواند نظر خود را بر اقليت تحميل كند . جز در 5 تا ده مورد اقليت بايد بتواند خلاف رأي اكثريت عمل كند . لذا جامعه موج سوم بر حداقل قانون گذاري استوار است . حوزه قانون‌گذاري عمدتاً و البته همواره نه كاملاً بيشتر شامل همين 5 تا ده مورد است .
7- در جامعه موج سوم همه به گروه اقليت تعلق دارند . هر كس ممكن است در يك حوزه با گروه اكثريت هم عقيده باشد اما در هزاران مورد در اقليت است . جامعه موج سوم استوار است بر دفاع از حق اقليت و جامعه صنعتي استوار است بر دفاع از حق اكثريت!

دمكراسي ديجيتال به جاي دمكراسي پارلمان
1- جنبش‌هاي سياسي موج سومي، جنبش‌هايي بي‌سازمان و بي‌رهبري‌اند .
2- در ايران امروزموتور دگرگوني اينترنت است و نه روشنفكران
3- حداقل از سال 1350 تا كنون همواره بين روشنفكران افرادي بوده‌اند كه نقش مرجع در حوزه توليد انديشه را ايفا مي‌كردند شريعتي ، سروش و ... در وضع موجود چنين رهبران برجسته‌اي مشاهده نمي‌شوند . سروش نتوانسته ناكامي اصلاح طلبان را بگونه‌اي تئوريزه كند كه از آن لايه فكري جديدي مستفاد شود . جامعه روشنفكري در حالت گيچي و سردرگمي است . اين از عوارض جامعه موج سوم است . در جامعه موج سوم روشنفكران فاقد شخصيت‌هاي مرجع فكري مي‌شوند . عمر روشنفكران طيف سروش و شريعتي در ايران به پايان رسيده است .
4- در مبادله فكر و خبر قهرمان عصر صنعتي روشنفكران بودند (كه اعمال محدوديت بوسيله دولتها براي مبادله فكر و خبر را مي‌شكستند) در جامعه موج سوم قهرمان دمكراسي، اينترنت است كه امكان مبادله فكر و خبر بين شهروندان بدون نظارت دولت را تمهيد مي‌كند .
5- به كمك رسانه‌هاي موج سومي هر روز در ايران انتخابات برگزار مي‌شود .
6- رسانه‌هاي موج سومي در باب سياست فقط خبر نمي‌دهند بلكه مشخص مي‌كنند كه سياست بايد درباره چه باشد .
7- دمكراسي اينترنتي جزئي ازآرايش سياسي اقتصاد فراملي است . جامعه موج دوم متكي است بر دمكراسي پارلماني و اقتصاد بازار در حوزه ملي، اما جامعه فراصنعتي استوار است بر دمكراسي ديجيتال و اقتصاد فراملي .
8- جامعه ايران در حال گذار از شبه دمكراسي پارلماني به دمكراسي اينترنتي است كمرنگ شدن مفهوم پارلمان دمكراتيك با پر رنگ شدن مفهوم دمكراسي اينترنتي جبران شده است .
9- جامعه موج دوم به انباشت قدرت مي‌انجامد. استالين و محمدرضا شاه نماد انباشت قدرت عصر مدرنيسم بودند . اما جامعه موج سوم به توزيع قدرت مي‌انجامد. جامعه موج سوم اجازه احتكار قدرت به ساخت سياسي را نمي‌دهد .
10- در وضع موجود جامعه ايران قابل حكومت كردن نيست اما قابل اداره كردن خواهد بود .
11- عصر قهرمانان در ايران به پايان رسيده است ساختار موج سومي اجازه قهرمان شدن به هيچ‌كس را نخواهد داد.
12- با مرگ شريعتي، ادامه نظريه پردازي كلان متوقف شده در وضع موج هيچ روشنفكري جايگاهي شبيه جايگاه شريعتي در دهه 1350 را ندارد . عصر بت‌هاي فكري در ايران به پايان رسيده است .
13- همبستگي قومي و محلي طي 70 سال گذشته رو به افول بوده است و همچنان با شيب شديد به روند رو و به افول خود ادامه مي‌دهد .
14- ما از فرهنگ تمايز به سمت فرهنگ تفاوت پيش مي‌رويم.
15- الان در پي بيست و چند سال سابقه فعاليت، نيروي عمل كننده در صحنه سياسي ايران به نوعي توازن رسيده‌اند كه هيچكدام زورشان به ديگري نمي‌‹سد (نشريه نامه ، دكتر ابراهيم يزدي،‌ شماره 26).
16- بدنه افكار عمومي در ايران روحيه اپوزسيون دارد . به عبارت ديگر حالتي سلبي دارد .
17- اگر شيرين عبادي در دهه 1350 جايزه نوبل گرفته بود حداقل براي دو دهه به عنوان قهرمان در افكار عمومي ايران باقي مي‌ماند . اما نقد عبادي بوسيله رسانه‌هاي موج سومي تكان دهنده بود .
18- در عصر صنعتي تحرك سياسي به تصرف قدرت مي‌انجامد اما در عصر فراصنعتي سخن بر سر تصرف قدرت نيست سخن بر سر توزيع قدرت است در جامعه موج سوم انبوه زدايي مي‌شود بالاخص از قدرت . جريان سياسي كه تلويزيون‌هاي لوس‌آنجلسي را مديريت كند سوداي تصرف قدرت دارند .
19- دمكراسي ديجيتال
راست راديكال در باب رشد اينترنت و پيامدهاي فرهنگي آن عكس‌العمل جدي و عملي كه تأثير گذار باشد تا كنون انجام نداده است . دولت نيز در ايجاد زير ساخت‌هاي لازم براي گسترش اينترنت در مجموع بد عمل نكرده است . بر اساس آمار سايت‌هايي كه تعداد مراجعه كننده به سايت‌هاي اينترنتي را مشخص مي‌كنند روز گذشته حدود 300000 نفر به سايت‌هاي اينترنتي فارسي فارسي مراجعه كرده‌اند . اگرهر كاربر اينترنتي 3 روز يك بار بطور متوسط به اينترنت مراجعه كند در ايران حدود يك ميليون نفر وجود دارد كه بطور حرفه‌اي به اينترنت مراجعه مي‌كند اگر خانواده اين افراد را 4 نفر در نظر بگيريم حدوداً 4 ميليون نفر مي‌شود و يا ده درصد از جمعيت شهري .
20- گاهي گفتن براي فراموش كردن است و نه براي به يادآوردن . بخشي از مطالبات سياسي موجود در ساخت اجتماعي همين كه گفته شد فراموش مي‌شود . سايت‌هاي اينترنتي و ماهواره‌ها دارند اين بخش از مطالبات را سرريز مي‌كنند و از گردونه محاسبه قدرت خارج مي‌كنند . اينترنت و ماهواره به مانند شير اطمينان وضعيت موجود عمل مي‌كنند . اما مفهوم اين مطلب اين نيست كه اينترنت و ماهواره براي چنين اهدافي ايجاد و گسترش يافته‌اند . بلكه در عمل با اهداف و نيت‌هاي ديگري ايجاد شده اما در عمل به چنين نتايجي مي‌انجامد .
21- سنت‌هاي اجتماعي در ايران همواره با يك قرائت مطرح مي‌شد آنچه كه امروز در ايران شاهد مي‌شود اين است كه سنت‌هاي اجتماعي نه با يك زبان كه به چند زبان عرضه مي‌شود . و با بسته‌بندي‌هاي كثير ، قرائت‌هاي متفاوت از سنت‌هاي اجتماعي روند رو به گسترشي دارد .

اقتصاد و گلوبال
1- اقتصاد ايران به سرعت در حال ادغام در اقتصاد جهاني است . در 6 ماهه اول سال جاري واردات كالا 40 درصد نسبت به مشابه سال قبل افزايش يافته است . افزايش 40 درصدي واردات گواه آن است كه واردات به سرعت دارد جانشين توليدات داخلي مي‌شود .
2- اقتصاد بندر عباس، بوشهر و كلاً جنوب ايران در حال ادغام در اقتصاد كشورهاي جنوب خليج فارس است .
3- در شرق كشور منهاي چند شهر بقيه مناطق به حال خود رها شده است .
4- دولت روستاها، صنعت و بخش خدمات را به حال خودرها كرده است .

تلويزيونهاي لوس‌آنجلسي
1- شكل غالب تلويزيون‌هاي لوس‌آنجلس موج دومي است و مي‌خواهند ايران را آماده كنند براي ديروز .
2- گفتمان رايج در تلويزيون‌هاي لوس‌آنجلس در حوزه سياست و اقتصاد موج دومي است . ايران امروز در درون گفتمان موج سومي عمل مي‌كند اگر چه ريه‌هاي آن موج دومي و اجزائي از آن نيز موج اولي است .
3- شاخه سياسي تلويزيون‌هاي لوس‌آنجلسي در پي تصرف قدرت‌اند (تفكر موج دومي) و نه پايان دادن به احتكار قدرت (كه تفكري موج سومي است )
4- شاخه سياسي تلويزيون‌هاي لوس‌آنجلسي از بقاياي رو به زوال بنيادگرايان عصر مدرن‌اند.
5- ديروز كافي نيست .
6- بيش از 90 درصد توان دولت امروز در 5 حوزه آموزش، بهداشت ، دفاع ، تأمين اجتماعي و محيط زيست هزينه مي‌شود و جز در اين 5 حوزه نقش دولت بيشتر تشريفاتي است و محور مطالب تلويزيونهاي لوس‌آنجلس نوعاً در حوزه‌هايي است كه دولت نقش تشريفاتي دارد .

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان


[نظر دهید]    [تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مطلب: 1] 


.

سلام درخواس میکونم که روی tv فرکانس شو بندر بگوی متشکرم
[ مریم]   [ 2005-10-13 16:50:50 ]    [addfv@jyug.com]

بنیاد آینده‌نگری ایرانجمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۰ آوریل ۲۰۱۸

آینده‌نگری و سیاست

+ فقدان آینده نگری ، نابودی انسانها ، ویرانی شهرها آینده نگر آلوین تافلر

+ بحران سوسيال – دمکراسی از زبان رهبران احزاب سوسيال – دمکرات 

+ بحران سوسيال – دمکراسی از زبان رهبران احزاب سوسيال – دمکرات 

+ قدرت سخت و نرم حميد نيكو

+ در عصر اطلاعات، دانش قدرت‌ و تکنولوژیهای‌ اطلاعاتی حربه‌های‌ قدرت است دکتر یحیی کمالی‌پور

+ نحوه عملکرد واقعی قدرت در قرن بیست و یکم: فراتر از طبقه بندی های نرم، سخت، و هوشمند امی زلمان

+ آینده‌ قدرت در قرن 21 جوزف نای

+ نقد شاخه سياسي تلويزيون‌هاي لوس‌آنجلسي  

+ رد صلاحیت های گروهی را محکوم می کنیم مسئولین انجمن آینده

+ گفتگو با مجید تولایی مجید تولایی

+ متدلوژي آينده نگري در ايران، آمريكا و ژاپن حمید ضیایی پرور

+ مروری بر نظريه چارلز تيلي درباره کنش جمعي کاوه مظفری

+ صدای آزادی رادیو آینده نگر 1981ـ 1995 مسئول : حسین مولا حسین مولا

+ مبانی ائتلاف ايرانيان عليه جنگ  احمد تقوائی

+ يادداشتهائی پيرامون اثرات انتخابات ميان دوره ائی امريکا بر ايران  احمد تقوائی

+ « پروژه ملانيوم (هزاره) » -

+ The True Costs of the Iraq War Joseph E. Stiglitz

+ فراسوي چپ و راست (1) آنتوني گيدنز

+ احمد تقوائی : "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائی

+ جنگ و نيروهای افراطی امريکا احمد تقوايی

+ نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان آينده نگر ايران احمد تقوائی

+ براي سياستگذاري درباره اينترنت  شايان مشاطيان

+ اثر تكنولوژى برجهان بينى رضا كريمى

+ گفت‌وگو با پروفسور ميلتون مولر : ICANN مدلي آزمايشي براي حكومت جهاني  گفت‌وگو با پروفسور ميلتون مولر ترجمه: شهرزاد شريف

+ دو غول دربرابرهم ؛اروپا وامريکا نويسنده: پال کندي مترجم: محمود سليمي

+ مصاحبه روزنامه مردم سالاري با محمد حسين اديب ‏مسئول سايت اينترنتي تهران اكونوميست محمد حسين اديب

+ آيا انتخابات دوره هفتم مجلس نقطه عطف جمهوری اسلامی‌ خواهد بود؟ دكترحسين باقرزاده

+ نقد شاخه سياسي تلويزيون‌هاي لوس‌آنجلسي  آينده نگر

+ محاسبه ميزان فساد مالي در ايران ‏ info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995