Welcome To Future

Tomorow is built today


گیرم «سی‌بویه» بود فاضل از کوشش او‌ ، تو را چه حاصل؟

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[18 Dec 2005]   [ همنشین بهار]