Welcome To Future

Tomorow is built today


اصل مفاهیـم پـدیــداری (پیــدایشــی) در یک نظـام اجتمـاعــی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[08 Apr 2016]   [ جمشيد قراجه داغى]