Welcome To Future

Tomorow is built today


رفاه مثبت ، فقر و ارزشهای زندگی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[28 Jan 2016]   [ پروفسور آنتونی گیدنز]