Welcome To Future

Tomorow is built today


تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[23 Dec 2015]   [ محسن طاهري دمنه]