Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


کتاب قانون اساسی زمینشهر منتشر شد

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[13 Apr 2017]   [ اکرمی موسی]

اکرمی، موسی، قانون اساسی زمینشهر، تهران: مؤسسۀ پژوهشی نگاه معاصر، 17 اسفند ماه 1395، جلد شمیز، 252 صفحه

فهرست کتاب:

پیشگفتار

یادآوری چند نکته

مقدمه: از جهان­-میهن­‌گرایی و ناکجاآبادنگاری گذشته تا زمینشهرنگاری کنونی و کیهانشهروندگرایی آینده

1. از نیازهای انسان تا برآورده شدن آن­‌ها

2. از بهشت تا ناکجا آباد

3. از انقلاب­‌های سیاسی-اجتماعی تا فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم روسی

4. از اندیشۀ جهان-میهنی باستانی تا ناکجا آباد/ آرمانشهرهای سدۀ بیستمی

5. ارزیابی گذرای آرمانشهرها و جهانشهروندگرایی­‌های پیشنهادی

6. پاسخ­های گذرا به چند انتقاد از طرح آرمانشهر

7. به سوی زمینشهر، با نگاهی به مبانی

8. ویژگی­‌های زمینشهر

قانون اساسی زمینشهر

مقدمۀ قانون اساسی زمینشهر

1.­0. انسان در گذرگاه پر از پیچ و خم تاریخ تمدنی خود

2.­0. مشکلات زیستجهانِ همگانی

3.­0. ضرورت پدیدآییِ نظامِ نوینِ جهانی، به نام زمینشهر، با قانون اساسی ویژه

4.­0. از زمینشهر تا کیهانشهر

فصل یکم. کلیات: تعریف، اهداف و بنیادهای زمینشهر

1.­1. مهم­ترین اهداف تأسیس زمینشهر

1.­2. مهم­ترین بنیادهای قانون اساسی زمینشهر

فصل دوم. اصول بنیادین سامانۀ شورایی زمینشهر

فصل سوم. اصول بنیادین حقوق و آزادی‌­ها و وظایف در زمینشهر

1.­3. اصول بنیادین حقوق و وظایف اشخاص حقیقی در زمینشهر

2.­3. مهم­ترین حقوق شهروندان زمینشهر

3.­3. مهم­ترین آزادی­­های شهروندان زمینشهر

4.­3. اصول بنیادین وظایفِ اشخاص حقوقی در زمینشهر

فصل چهارم. اصول بنیادین ممنوعیت­ها، نقض قوانین و دادرسی در زمینشهر

1.­4. اصول بنیادین ممنوعیت­‌ها در زمینشهر

2.­4. اصول بنیادین نقض قوانین و دادرسی در زمینشهر

فصل پنجم. اصول بنیادین مالکیت، کار، و پول در زمینشهر

1.­5. اصول بنیادین مالکیت

2.­5. اصول بنیادین کار

3.­5. اصول بنیادین پول

فصل ششم. اصول بنیادین خدمات همگانی در زمینشهر

1.­6. اصول بنیادین آموزش و پژوهش

2.­6. اصول بنیادین فرهنگ و پرورش

3.­6. اصول بنیادین بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی

فصل هفتم. اصول بنیادین برنامه­ریزی در زمینشهر

1.­7. آمار و اطلاعات در زمینشهر

2.­7. برنامه­‌ریزی در زمینشهر

فصل هشتم. شوراهای نمایندگان شغلی و غیرشغلی زمینشهری، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ آن­ها

1.­8. شوراهای نمایندگان شغلی، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­­‌ها

2.­8. شوراهای نمایندگان غیرشغلی، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­‌ها

3.­8. شوراهای نمایندگان رسانه­یی، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­‌ها

فصل نهم. قوای سه­گانۀ اجرایی و قضایی و تقنینی زمینشهری، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ آن­‌ها

1.­9. شوراهای نمایندگانِ اجرایی از روستا تا زمینشهر، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­‌ها

2­.­9. شوراهای نمایندگان قضایی، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­‌ها

3.­9. شورای نمایندگان تقنینی، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ آن­‌ها

فصل دهم. شوراهای نمایندگان انتظامی و نظامی زمینشهری، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ آن­ها

1.­10. اصول بنیادین مرتبط با نیرو­های انتظامی و نظامی

2.­10. شوراهای انتظامی زمینشهری، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ

آن­ها

3.­10. شوراهای نظامی در زمینشهر، ساختار و سلسلۀ مراتب و وظایفِ آنها

فصل یازدهم. روابط میان-ایالتی در زمینشهر

فصل دوازدهم. تصویب قوانین همگانیِ زمینشهری

پیوست قانون اساسی زمینشهر یا قانون اساسی زمینشهر به معنای عام(قانون اساسی دورۀ گذار به زمینشهر)

فصل یکم: از زمینشهر به معنای زیستشهر یگانۀ زمینی تا نسبت این پیوست قانون اساسی زمینشهر با خود قانون اساسی

فصل دوم. اصول بنیادین حقوق و وظایف شهروندان در زمینشهر به معنای عام

فصل سوم. مالکیت، کار، و پول در کشور

فصل چهارم: شوراهای نمایندگان شغلی و غیرشغلی در زمینشهر به معنای عام

فصل پنجم: قوای سه­‌گانۀ اجرایی و قضایی و تقنینی در زمینشهر به معنای عام

1.­5. شوراهای اجرایی کشوری

2.­5. شوراهای تقنینی و قضایی کشوری

فصل ششم. نیروهای انتظامی و نظامی در زمینشهر به معنای عام

1.­6. نیروهای انتظامی کشور

2.­6. نیروهای نظامی کشور

فصل هفتم: روابط میانکشوری و تصویب قوانین همگانی درونکشوری در زمینشهر به معنای عام

1.­7. روابط میانکشوری

2.­7. تصویب قوانین همگانی درونکشوری

فصل هشتم: از تصویب قانون اساسی زمینشهر و پیوست آن تا اجرا و لغو پیوست

نمایۀ نام­ها و موضوع­ها

فصل يکم

کلیات: تعریف، اهداف، و بنیادهای زمینشهر

اصل 1. زمینشهر، به مثابۀ «زیستشهر یگانۀ زمینی»، متشکل از چندین ایالت به هم­پیوسته، به صورت «ایالات متحد زمین» (در فراگیری کامل زمین، بی­ هیچ استثنائی در بخشی از آن)، با شیوۀ مدیریت شورایی در همۀ سطوح خرد و کلان، و برخورداری همۀ شهروندان آن از مالکیت مُشاع همۀ زمین و ابزارهای تولید و امکانات خدمات جمعی، در چارچوب این قانون اساسی، نتیجۀ فعالیت نظری و عملی بیشترین شمار انسان­ها است، که، با ساختار اقتصادی ۔ اجتماعی ۔ زمینشهرداریِ شایسته، عدالت در ابعاد گوناگون آن (عدالت در کلیت پایگان زمینشهرداری، عدالت اقتصادی، عدالت جغرافیایی، عدالت جنسی، عدالت قومی، عدالت نژادی، عدالت درمانی، عدالت آموزشی، عدالت آموزه­یی دینی و فلسفی و اخلاقی، و…)، و همچنین حقوق اساسی زمینشهروندان، و آزادی­های اساسی آنان را تضمین می­کند، و اشخاص حقیقی و حقوقی وظایف راستین خود را به­ درستی انجام می­دهند تا جامعۀ بزرگ انسانی بر روی کرۀ پاک و سالم زمین همواره بتواند درخورِ زیستِ شایستۀ همۀ انسان­ها، و حتی دیگر گونه­‌های زیستی، باشد. تبصره. برخورداری انسان­ها از زیست­‌شناسی­‌های گوناگون (از الف. زیست­‌شناسی عیبناک تا ب. زیست­‌شناسی در سطح انسان میانگین و پ. زیست‌­شناسی برخورداری از توانایی­های گوناگون زیستی بالاتر از انسان میانگین) نشان­دهندۀ بی­عدالتی و تبعیض زیست‌­شناختی نخواهد بود. در این مورد اولاً همۀ انسان­ها، با هر زیست­‌شناسی­‌ئی، از حقوق اساسی و آزادی­‌های اساسی و وظایف اساسی یکسان برخوردارند، ثانیاً برای از میان بردن نقص زیست­‌شناختی افراد از هیچ­گونه کوشش علمی و فن­‌شناختی رایگان دریغ نخواهد شد، و ثالثاً اگر برخورداری از زیست­‌شناسی بالاتر از سطح میانگین حقوق ویژه­ئی را ایجاد می­کند به ازای آن وظایف ویژه­ئی را نیز پدید می­آورد بی­آن­که فرد برخوردار از چنان زیست­شناسی­‌ئی اجازۀ نقص حقوق و آزادی­های قانونی دیگران را پیدا کند.

اصل 2. در زمینشهر تنها قانون اساسی واحد، پایتخت زمینشهری واحد، پول واحد، و پرچم زمینشهری واحد وجود دارد. به منظور آسانی مکاتبات میان شوراها و نهادهای گوناگون از یک­سو و میان تک­تک شهروندان در سراسر زمینشهر از سوی دیگر، وجود زبان واحد در کنار زبان­های بومی ترویج می­گردد. بجز این موارد هیچ­گونه رسمیت انحصاری زمینشهری­‌ئی برای هیچ گروه یا دسته‌­بندی یا جمعیت فکری/ عقیدتی خاص یا هیچ آموزۀ اخلاقی یا دینی یا فلسفی یا نگرش عرفانی یا نظریۀ علمی یا گونه و سبک هنری یا نوع ورزشی وجود ندارد.

تبصرۀ 1. زندگی جمعی تراز زمینشهری ضمن برخورداری از مؤلفه­‌های نمونه­‌های زندگی اشتراکی گوناگون پیشاتاریخی (از آغاز پدیدآیی انسان تا آغاز پدیدآیی زمینشهر) تفاوت­های مهمی در چندی و چونی با آن­ها دارد تا در سامانۀ زمینشهری، با برخورداری از پیچیدگی­‌های فزایندۀ بالقوه، و بهره­‌گیری از درس­‌آموزی­ها در تاریخ و دستاوردهای مادی و معنوی، هم پاسخگوی نیازهای جسمی و مادی و روانی و معنوی تک­تک افراد و هم هماهنگ­ کنندۀ همۀ آنان در ساختار انداموار جامعه باشد به گونه‌­ئی که هر یک از انسان­ها برای همگان باشد و همگان برای هر یک از انسان­ها.

تبصرۀ 2. در زمینشهر چیزی به نام «ملت» و چیزی با صفت «ملّی» وجود ندارد؛ این دو مانند «دولت» و «دولتی» متعلق به پیشاتاریخ انسان، یعنی دوران پیشازمینشهری، بوده­ اند و در زمینشهر معنائی ندارند.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 300


بنیاد آینده‌نگری ایراندوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

معرفی کتب و نشریات آینده‌نگری به زبان فارسی

+ کتاب «پزشکی فرا دقیق آینده» تازه‌ترین اثر دانشمند بوشهری 

+ کتاب «آینده تکنولوژی»  دانیل بل

+ آینده: یک معرفی بسیار کوتاه. 

+ در جست‌وجوی یحیی خاطرات حسین مولا - منتشر شد حسین مولا

+ آینده: تمام آنچه اهمیت دارد محسن طاهری دمنه

+ کتاب قانون اساسی زمینشهر منتشر شد اکرمی موسی

+  

+ جامعه ­شناسیِ نظمِ جهانیِ انسان­ستیز ژان تسیگلر (زیگلر)

+ شماره 42 و 43 فصلنامه باران منتشر شد مسعود مافان

+ تفکر سیستمی – مدیریت پیچیدگی و آشفتگی، پلاتفرمی برای طراحی و معماری نظامهاى سازمانى جمشید قراجه داغی

+ نوآوری باز. سید کامران باقری

+ بازآفرینی سازمان – طرحی برای سازمان‌های سده بیست و یکم  راسل.ال - اپکاف

+ بررسی کتاب افسوس برای نرگس های افغانستان- از زنان افغانستان تا زنان ایران 

+ کتاب آینده پژوهی در کار و کسب منتشر شد 

+ مرزهای نو در ارتباطات بین‌الملل مهدی ستمی

+ توفان آینده همه را با خود خواهد برد 

+ سرمایه در قرن بیست و یکم محسن رنانی

+ جامعه اطلاعاتی به مثابه جامعه پسا صنعتی 

+ خلاصه ای از کتابهای آینده پژوهی 

+ هنر ساختن آینده ی کار لیندا گراتن

+ خبر و روزنامه‌نگاری در عصر دیجیتال ویراسته استوارت آلن

+ در مراسم رونمايي از ترجمه فارسي «سرمايه در قرن 21» چه گذشت 

+ سرمایه در قرن 21 ترجمه شد 

+ ترجمه‌ی کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم؛ ترجمه ایی غیردقیق و کاملاً ناویراسته 

+ سرمایه در قرن بیست و یکم  توماس پیکتی

+ تعلیم و تربیت و دموکراسی در قرن بیست و یکم 

+ عصر فرهنگ فناورانه؛ از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی فرانک وبستر – کوین رابینز

+ فلسفه و آینده‌نگری  دکتر رضا داوری اردکانی

+ آینده شهری قرن 21: دستور کار جهانی برای شهرهای قرن بیست‌و‌یکم  

+ جهانی‌شدن و شهر  

+ نظریه‌های جامعه اطلاعات/// فرانک وبستر  

+ هنر ساختن آینده‌ی کار لیندا گراتن-- ترجمه: مسعود بینش ، سیما مهذب

+ آینده‌پژوهی و انرژی  

+ بالندگی فردی و سازمانی مسعود بينش

+ مدیری که تجربه‌هایش را به اشتراک می‌گذارد / دو کتاب تازه حسین انتظامی در فرهنگستان هنر نقد شد  

+ آينده شهري قرن 21: برنامه جهاني براي شهرهاي قرن بيست و يكم 

+ معرفی کتاب قدرت اطلاعات، تأثیر اطلاعات بر نظریۀ توسعه هومن ابوترابی

+ "نوآوری باز خدماتی" سيد کامران باقری

+ پيش‌بيني 100 سال آينده به قلم فریدمن 

+ «صد سال آینده، پیش بینی قرن بیست‌ و یکم» نقد می‌شود 

+ «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» منتشر شد  

+ اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجار 

+ نود ‌و سومين شمارة فصلنامة نگاه‌نو منتشر شد 

+ کتاب «ایران، جامعه کوتاه‌مدت»؛ روایتی تازه از توسعه‌نیافتگی در ایران مهرداد قاسمفر

+ آمایش سر زمین دکتر مهندس محمد پولاددژ

+ زندگی را آسان بگیرید  ریچارد کارلسون

+ فناوری نوآوری و راندمان در عصر اطلاعات  مانا سرايي

+ آینده‌نگاری فنّاوری دريا در ايران ۱۴۰۴  امير ناظمي، روح الله قديري

+ شماره ی جدید «نگاه نو» ویژه ی اصغر فرهادی 

+ فرشتگان بهتر در طبیعت ما استیون پینکر

+ تئوری اوربیتالهای مولکول شیرزاد کلهری

+ معرفی و نقد جلد دوم کتاب: عصر اطلاعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ [1] محمد خلجی

+ دموكراسي، ترجيح فرادستان جامعه است 

+ عبور از طوفان 

+ نگاهی راهبردی به دوران سبز حسن مکارمی

+ مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها منتشر شد  ترجمه محمدرضا سرکار آرانی و مریم داداش‌زاده

+ شماره 30 و 31 فصلنامه‌ی باران منتشر شده 

+ کتاب فراسوی رشد اقتصادی: پیش درآمدی بر توسعه پایدار   ترجمه دکتر محمد رضا سرکار آرانی و دکتر عباس معدندار آرانی

+ آینده‌نگری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه علم و فناوری  

+ کتاب "تفکر سیستمی – مدیریت پیچیدگی و آشفتگی، پلاتفرمی برای طراحی و معماری نظامهاى سازمانى" جمشید قراجه داغی

+ ثروت انقلابي 

+ شماره تازه باران و نمایشنامه‌ای از رضا دانشور  فصلنامه باران

+ اولین گرامر مدرن فارسی به زبان سوئدی منتشر شد اشک داهلن،

+ نگاه‌نو شماره‌ي‌88 منتشر شد 

+ هنر برنامه ریزی کوانتومی پيتر شوارتز

+ کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری منتشر شد دکتر محمدرضا سرکار آرانی

+ کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری منتشر شد دکتر محمدرضا سرکار آرانی

+ دموکراسی واقتصاد علی میرزائی

+ بیست‌وششمین و بیست‌وهفتمین شماره‌ی فصلنامه‌ی «باران» در سوئد منتشر شد. 

+ پرورش توانايي‌هاي رهبري آرتور بل، ديل اسميت

+ روش‌شناسي آينده‌نگاري ترجمه: دكتر سعيد خزائي

+ کتاب مدیریت روابط عمومی الکترونیکی منتشر شد فرنود حسني

+ آينده بي‌نهايت: كلان روندهايي كه جهان را در 5، 10 و 20 سال آينده بازآفريني مي‌كنند سید علیرضا حجازی

+ سازمان تيم محور: راهنماي عملي براي تحول سازماني  مايكل- اٍ- وست و لين ماركي ويكز

+ بنگاههاي برتر جهاني  مسعود بينش

+ فرهنگ لغات و اصطلاحات آينـده فيث پاپ كورن و آدام هنف

+ مرجع كامل سوالات تستي مديريت توليد و عمليات دكتر حسن فارسيجاني

+ استراتژي كلاس جهاني در مديريت كيفيت بازرسي سيد محمد باقري زاده

+ 6 جهان آينده، 6 ارتش آينده ترجمه: مسعود منزوي

+ مدار بسته ی استبداد علی طایفی

+ سناریونگاری: برنده جایزه کتاب فصل عزیز علیزاده، وحید وحیدی مطلق، امیر ناظمی

+ بولتن فدراسیون جهانی آینده پژوهی  World Futures Studies Federation

+ راهنماي گام‌به‌گام آينده‌پژوهي راهبردي دكتر سعيد خزائي و عبدالرحيم پدرام

+ انسان و فرهنگ ماكس فوكس

+ کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی منتشر شد مهندس فرنود حسنی, سهیلا سلطانی, فرشته ضرابیه

+ کتاب اصول روزنامه‌نگاری " The Elements of Journalis " بیل کوواچ [1] و تام روزن استیل [2]

+ خلاصه و بررسی کتاب: اطلاعات و ارتباطات جهانی، مرزهای نو در روابط بین الملل محمد سروی

+ بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات  ریچارد هیکس

+ نگاهي اجمالي به آينده‌پژوهي و مديريت آينده پرو ميچيچ

+ سناریونگاری یابرنامه ریزی برپایه سناریوها علیزاده _ وحیدی مطلق _ ناظمی

+ مروري بر چهار روش آينده پژوهي دكتر سعيد خزائي

+ پويايي¬شناسي كسب و كار(تفكر سيستمي و مدلسازي براي جهاني پيچيده) 

+ طراحي اشياي آينده: مرجع طراحي هر روزه اشيا  

+ راهنماي سناريونويسي: تدوين راهبردهايي براي دوران ناپايداري  يان ويلسون و بيل رالستون

+ آفرينش آينده‌ها: سناريو، ابزار مديريت راهبردي ميشل گوده، ژوزف اف.كوتز، آدام گربر، كاترين رادفورد

+ مگادایم ها - الزام راهبردی، آینده سازمان ها علی مبینی دهکردی

+ راهنماي گام به گام آينده‌پژوهي راهبردي  دكتر سعيد خزائي، عبدالرحيم پدرام

+ انديشه آينده‌گراي معاصر: تخيل علمي، آينده‌پژوهي، نظريه‌ها و چشم‌اندازهاي آينده در سده‌ اخير توماس لومباردو

+ آينده‌پردازي، اکتشاف آينده: اثر ماندگار كورنيش عبدالرحيم پدرام

+ هنر استراتژيست ويليام ا.كوهنinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995